Dette gjør en SEO-ekspert, og derfor er en SEO-ekspert en god investering.

SEO-eksperter er en gruppe mennesker med dybdekompetanse innenfor fagområdet SEO. For de som ikke er helt kyndig på SEO og hva det er, blir det for ordens skyld forklart her innledningsvis.

En SEO-ekspert som viser frem et ark med grafer og statistikk

SEO, fra engelske Search Engine Optimisation, heter på Norsk søkemotoroptimalisering og er et eget fagområde innenfor digital markedsføring. SEO handler om å gjennomføre tiltak for å gi en nettside de aller beste forutsetningene for å havne så høyt som mulig i Google (og andre søkemotorer) sine søkeresultater.

Grunnen til at SEO er en viktig satsning er at konkurransen mellom bedrifter på Google er beinhard. Opptil 90% av all trafikken går til de 10 øverste resultatene på Google som befinner seg på førstesiden. De neste prosentene går deretter til de øverste resultatene på andresiden. Det vil si at det kun blir igjen promiller av trafikken til de nederste på andresiden, og alle de andre nettsidene på 3,4,5,6 og 20-siden.

Når man tar i betraktning alle de titusener av Google søk som gjøres i Norge etter produkter, tjenester og bransjerelevant informasjon hver eneste dag, ser man raskt verdien i SEO. Det er også viktig for bedrifter å huske på at ethvert slikt Google-søk representerer en potensiell kunde.

Der annonsering med Google koster en bestemt sum per klikk, er tradisjonell organisk SEO en svært kostnadseffektiv satsning, ettersom man ikke betaler Google en eneste krone når noen trykker seg inn på nettsiden fra søkeresultatet. Når en nettside først er blitt godt søkemotoroptimalisert av en SEO-ekspert, er resultatene vedvarende over tid. Det blir også mye lettere for nettsiden å rangere på nye søkeord i fremtiden også.

Hva er en SEO-ekspert?

En SEO-ekspert er en fagperson med spisskompetanse på SEO. En slik person kjenner SEO ut og inn, og vet akkurat hva som må gjøres for å forbedre søkemotoroptimalisering til en nettside.

To animerte personer som sitter i hver sin stol og prater og ser på statistikk, seo-ekspert

En SEO-ekspert har også kunnskap knyttet til analyse og statistikk, SEM, nettsidearkitektur og -struktur og bruken av Google sine egne verktøy i tillegg til eksterne verktøy som for eksempel SEMRush. Som regel har SEO-eksperter enten selv, eller gjennom sitt kontaktnettverk også kompetanse knyttet til utvikling og programmering, og innholdsprodusering.

Hva gjør en SEO-ekspert?

En SEO-ekspert har en svært variert arbeidsdag. Dette er grunnet av arbeidet er svært uforutsigbart, og at alle nettsider har sine egne unike problemstillinger og forutsetninger. SEO-eksperter leser derfor mye bransjerelatert informasjon for å holde seg ajourført.

Alt som skal til er en algoritmeoppdatering hos Google, så kan hele SEO-klimaet forandres drastisk. Dette gjør at SEO-eksperter hele tiden må holde seg oppdatert på eventuelle endringer og oppdateringer fra Google sin side.

I tillegg til informasjonssøk, jobber SEO-eksperter målrettet med en nettside. Dette gjøres ved å først analysere eventuelle svakheter og styrker. Deretter utføres det en SEO-strategi, der svakhetene blir identifisert og det blir utarbeidet en løsning. Videre, bygges det videre på styrkene, og det sees på hvordan man kan styrke nettsiden desto mer.

Nettsiden sin SEO forbedres av en SEO-ekspert på mange forskjellige måter. Dette gjøres blant annet gjennom lenkebygging, optimalisering av innhold, produksjon av nytt innhold og forbedring av det tekniske på nettsiden.

SEO-eksperter utfører også såkalte SEO-analyser. En slik analyse avdekker svakhetene og styrkene som nevnt ovenfor, i tillegg til å finne relevante søkeord som nettsiden bør satse på.

I tillegg til arbeid knyttet til organisk SEO, altså forbedring av SEO på en nettside, har SEO-eksperter også kunnskap knyttet til relevante fagområder som SEM og PPC-annonsering. PCC, Pay Per Click, viser til annonsering på Google søk på en betaling per klikk-basis. SEM derimot viser til generell søkemotormarkedsføring og inkluderer SEO, PPC i tillegg til lokal SEO/Google min bedrift, Google min bedrift og andre Google-verktøy.

Hvordan kan en SEO-ekspert hjelpe meg?

En SEO-ekspert kan hjelpe en eier av en nettside på mange forskjellige måter. Ofte er det ukjente småfeil og problemer som lett kan fikses. Andre ganger trengs det en helt ny nettside, eller svært inngripende tiltak.

For at SEO-flaskehalsen kan identifiseres, må det først gjennomføres analytisk arbeid for å avdekke akkurat hva som skal forbedres og jobbes med. Denne analysen blir som regel simplifisert til en rapport, som blir gjort lettforståelig og lesbar for kunden. Dette sikrer et transparent og godt samarbeidsklima slik at kunden forstår hva som gjøres, når det gjøres, og hvordan det gjøres.

I tillegg til å gjennomføre arbeid på en timebasis, månedsbasis eller fastpris, så kan en SEO-ekspert også innleies til å utføre konsulentarbeid. I slike tilfeller vil SEO-eksperten kunne bistå selskapets interne markedsføringsteam/-ansvarlig med å øke sin forståelse og kunnskap knyttet til SEO.

Dette vil bidra til at firmaet kan utføre deler av SEO-arbeidet internt, og dermed kunne spare kostnader i lengden knyttet til innleie av SEO-eksperter. Typisk arbeid et internt markedsføringsteam kan utføre på egenhånd etter opplæring er innholdsproduksjon, avdekking av nåresultater, og å avdekke nye søkeord man bør integrere på nettsiden.

Derfor er innleie av en SEO-ekspert en god investering

Dersom ikke et teammedlem allerede besitter spisskompetanse på SEO, er det svært viktig å leie en SEO-ekspert. En SEO-ekspert bør leies inn fra til annen for å gjøre en helsesjekk av nettsiden. Det som anbefales sterkest er dog å ha en løpende og gunstig avtale med en SEO-ekspert som sikrer bedriften månedlig rapportering, og tips og råd til hva som kan gjøres av bedriftens egne medarbeidere og/eller eksperten for å forbedre SEO til nettsiden.

Å leie inn en SEO-ekspert er en kostnadseffektiv investering. Grunnen til at det er det, er at en SEO-ekspert vil kunne optimalisere PCC slik at bedriften får mest mulig trafikk per krone for markedsføringsbudsjettet. Videre, vil en SEO-ekspert også kunne gi nettsiden best mulig forutsetning for å havne høyt oppe i Google sine organiske søkeresultater (ikke-betalte).

En animert mann som hopper opp vekstsøyler, seo-ekspert marketin

Dette vil gi nettsiden en fast strøm av besøkende. Etter en lengre periode med målrettet SEO-satsning, vil nettsiden få god trafikk fra Google, og trafikken delt på hver krone brukt på SEO er for de fleste bransjer svært lav. Sammenlignet med PPC eller markedsføring i tradisjonelle kanaler, er kostnadseffektiviteten til SEO i sin helt egen liga.

Der hver nye kunderekruttering gjort gjennom tradisjonelle media ofte koster flere titalls, hvis ikke hundrevis av kroner, koster det ofte bare et par kroner med SEO.

Dersom du ønsker å lære mer om SEO, og hvordan våre SEO-eksperter kan hjelpe deg og din nettside, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg og din bedrift og nettside.

Legg til en kommentar og fortell oss hva du tenker!

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin

Ta kontakt før konkurrenten din ;)

Klar for økt lønnsomhet? 🚀

Din avkastning er vår målsetning