Eventim

Et internasjonalt og børsnotert selskap som satser stort.

TIDSPERIODE2019 - NÅ

BRANSJETeknologi, arrangementer og billettsalg

Eventim, illustrasjonsbilde av nettsiden på telefon

Eventim er verdens største billettfirma og en internasjonal leverandør av teknologi, markedsføring og billetteringssystemer. Eventim er leverandøren bak billettstrukturen til OL i Sotsji og Rio, og de jobber bla. også med Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, Den Nasjonale Scene og flere store arrangementer.

CTS Eventim er børsnoterte og har en markedsverdi på totalt 6.55 milliarder Euro pr. 18.01.2022.

Eventim tok kontakt med oss i utgangspunktet for å analysere deres marked for muligheter med tanke på SEO. Vi utførte deretter en grundig markedsanalyse og viste at det er muligheter for å bli Norges mest synlige innenfor deres b2b segment. Vi la deretter en grundig plan på 12 måneder for å oppnå nettopp
dette.

Etter første del av avtalen var ferdig inngikk vi også arbeid for alle deres Skandinaviske avdelinger hvor de ønsket tilsvarende arbeid utført der.

Eventim sitt utgangspunkt var generelt sett veldig godt. Bedriften besitter svært god in-house kunnskap og har god kommunikasjon med oss. Med dette følte vi at samarbeidet hadde de forutsetningene vi trengte for å oppnå markedsdominanse på Google.

Vi fant fort en god tone og arbeidsmetodikk, deretter befant vi oss utpå et helt års kontinuerlig samarbeid. Etter det avtalte samarbeidet var ferdig ble vi invitert til å delta på anbudsrunde for deres nettside i England, hvor vi dessverre ikke hadde tid nok til å strekke til.

Videre hjalp vi Eventim med ny nettside for deres b2b business i Norge, Sverige og Danmark. Vi startet det hele med å lytte til kunden og forstå deres behov. Deretter foretok vi en grundig markedsanalyse for å avdekke konkurrenters strategier, styrker og svakheter, dette ga oss masse innsikt i mulighetene til forskjellige strategier.

Vi utviklet deretter en strategi som passet både for markedet og for vår samabeidspartner.

Før vi startet med SEO gjorde vi en grundig søkeordanalyse for å se på mulighetene i markedet, og hvor konkurransen var svakest. Vi rangerte deretter satsningsområder etter prioritet med det letteste først i stigende rekkefølge.

Etter markedet var kartlagt tok vår tekstforfatter arbeidet med å skrive SEO-optimaliserte tekster for alle søkeordene som skulle rangere. I tillegg la vi opp et internt lenkenettverk som gjorde at søkeordene ikke skulle kannibalisere hverandre. I tillegg ble hele nettsidearkitekturen ombygd på grunnlag av optimal struktur.

SEO

SEO ble hovedområdet til vekst for kunden, og grunnlaget til dette er at SEO gir varige resultater som gir avkastning i all fremtid, og ettersom kunden ønsket å satse langsiktig var det svært passende. I SEO-kampanjen som har foregått siden 2019 er innholdsproduksjon for utvalgte søkeord og temaer, samt autoritetsbygging nå en sentral del av veksten til vår samarbeidspartner.

Tekstforfatting

Tekstforfattingen her er sentral for resultatet av både synlighet og salg. Teksten måtte være selgende, informativ og SEO-optimalisert. Det tok oss derfor en liten stund å utvikle den perfekte innholds-modellen for Eventim, men når den først var utviklet passet det sømløst inn på nettsiden.

Web

En sentral del av suksessen til kunden er grunnet god konverteringsrate. Gode konverteringsraterkommer kun av en god brukeropplevelse, og dette har vi skapt for nettsidens brukere. Vi har gjennomgått brukermønstre på nettsiden, samt utført analyser for flaskehalser. Dette har ført til en god nettside som gjør at brukerne blir fornøyde.

Eventim B2B har i Norge blitt til Norges #2 mest synlige aktør innenfor billettsalg, og fortsetter klatringen til toppen. Før samarbeidet var de så å si helt usynlige på sine B2B-sider, men nå har vi oppnådd viktige posisjoner som sikrer de riktig trafikk.

Nå fortsetter arbeidet med synlighet på nett for Eventim, og dette inkluderer også Sverige og Danmark.

Prat med oss om prosjektet ditt:

Ingen bindingstid | Priser fra 6000 kr i måneden | Garanterer resultater