Hva er en god visuell identitet?

Hva er en god visuell identitet?

En visuell identitet er et selvforklart ord, men hva det faktisk innebærer er mer enn du kanskje tror. Det å ha en gjennomført visuell identitet strekker seg helt fra kontoret til signaturlinjen på emailen din.

I dette innlegget skal du få litt mer kunnskap om hva som utgjør en god visuell identitet!

Hva er en visuell identitet?

For å forklare det på en enkel måte, kan man si at alle de visuelle komponentene som bedriften aktivt benytter seg av i sin kommunikasjon med omverden, er en visuell identitet.

En visuell identitet har som hensikt å si til omverden om hvem og hva bedriften er, samt å danne et bilde i tankene til personer.

Det trenger nødvendigvis ikke å være noe konkret som blir kommunisert, men kan gjerne være abstrakt. Det viktige her er hva personer legger i den visuelle identiteten som er knyttet til bedriften.

Eksempler på visuell identitet

Tar man en titt på logen til Nike, men aldri har blitt eksponert for selskapet fra før, vil man slite med å vite hva bedriften holder på med. Tar man en nærmere titt på logoen, og vet hva bedriften står for og hva de gjør, kan man se enkelte attributter som logoen kommuniserer i seg selv. Logoen har enkle former som kan kalles for “bevegelse” og “leken”.

En abstrakt logo behøver ikke å ha attributter som gjenspeiler seg med hva bedriften holder på med eller produktene deres. De fleste som ser korset vil tenke på religion, men det er jo ikke på grunn av at korset har attributter som gjenspeiler seg med religion, men fordi vi har lært oss å forbinde korset mot religion.

Abstrakte logoer for bedrifter kan følge samme stil som korset, altså uten attributter som gjenspeiler seg med bedriften, men da er det viktig å ha en god visuell identitet.

Hva kjennetegner en god visuell identitet?

Det finnes en rekke forskjellige gode visuelle identiteter. Noen har blitt omhyggelig gjennomtenkt av innleide konsulenter, mens andre har kommet til live gjennom en mer organisk prosess.

Moderne former for visuell identitet er svært forskjellige fra de vi kunne finne på de tidlige industriproduktene fra 1800-tallet og 1900-tallet. Da handlet visuell identitet først og fremst om å informere brukeren om hvem som lagde varen og hvor man kan finne varen.

Slike former for visuell identitet inneholder få abstrakte figurer, og fokuserer heller på å vise frem konkrete objekter, navn, signaturer og opphavet til varen. Slike former for visuell identitet hadde primært som formål å være påprintet et produktdesign eller et skilt, og egner seg derfor ofte dårlig i vår digitale tidsalder.

De fleste logoene som på organisk vis vokste frem tidlig i bedriftenes tidsalder, er i etterkant blitt endret eller stilisert, dog med forsøk på å inkludere de tidlige kjennetegnene til logoen. Derfor skal vi her fokusere på moderne former for visuell identitet og hva som kjennetegner de suksessfulle.

Det er mye som kjennetegner en god visuell identitet, og det finnes utallige former for visuelle identiteter. Men et viktig fellestrekk som kan løftes frem er å ha en klar og tydelig rød tråd mellom de forskjellige enkeltkomponentene av den visuelle identiteten. Her handler det om å gjenbruke fargene til logoen på nettsiden.

3 Hovedregler for en bra visuell identitet

For å hjelpe deg på en god måte med å forstå hva en bra visuell identitet er, har jeg skrevet 3 hovedregler for en bra visuell identitet:

Riktig karakter og tilegnet til bruk

Det er viktig at den visuelle identiteten ikke krasjer med bruksområde. Et eksempel på dette er å bruke store, svarte, røffe og maskuline elementer til en bedrift som leverer bryllupsklær til kvinner, eller barneleker for den sags skyld.

Det er med andre ord viktig at den visuelle identiteten består av noen grunnleggende elementer som spiller på lag med bransjen/nisjen/bruksområdet.

En snekker kan for eksempel innarbeide en spiker, en hammer, en stige eller noe annet som kjennetegner bransjen inn i logoen, så vil omverden enkelt forstå hva bedriften jobber med.

Unik og annerledes

Hovedmålet med en visuell identitet er å gjøre bedriften lett gjenkjennelig for omverden. Derfor burde logoen være lett gjenkjennelig i kommunikasjon og markedsføringstiltak fra bedriften.

På grunn av dette er det viktig å ha en logo som skiller seg ut fra konkurrentene sine. Man vil jo ikke at en målgruppe skal tro at budskapet kommer fra en annen bedrift med en lik logo. I tillegg til å ha en unik logo, er det også viktig at den skaper interesse hos de den blir eksponert for. Dette fører til potensielt flere kunder.

Hold det enkelt

En god visuell identitet har som oftest et veldig simpelt design. Her menes det at den ikke er overkomplisert, og består av enkle og reproduserbare figurer og former.

En grunn for å ha en simpel logo, er at den kan lett reproduseres til en vektorgrafikk, da dette blir benyttet på alle forskjellige mediekanaler og flater.

En logo er som et flagg

Man kan på en måte se på en logo som et flagg, da dette er et symbol på noe større, altså en misjon, visjon og gruppering med personer. Har man ikke noe kunnskap om vexillologi (læren om flagg), Norge eller nordmenn, vil man ha problemer med å skjønne hva det norske flagget skal representere.

Gjennom kontakt med det norske flagget i kontekst med noe annet, bygger man seg opp en forståelse til hva flagget skal representere, altså det norske folket og Kongeriket i Norge. Det er ikke nødvendigvis like viktig at alle som blir eksponert for logoen blir målbundet av designet og den visuelle identiteten, men at den er i tråd med de 3 hovedreglene som utformer en god visuell identitet.

Selv om logoen er viktig for en bedrift, er det fremdeles essensielt å skape et godt rykte og få frem hva bedriften kommuniserer til omverden sammen med logoen. Dette er fordi folk skaper egne assosiasjoner til en bedrift gjennom deres logo og den øvrige visuelle identiteten.

Trenger du hjelp med den visuelle identiteten?

Vi i Marketin AS er et ledende digitalt markedsføringsbyrå med erfaring fra å hjelpe en rekke større, mellomstore og mindre bedrifter. Vi hjelper deg gjerne med å skape en visuell identitet, og setter opp en plan for hvordan du kan benytte deg av identiteten i merkevarebyggingen fremover.

Ta gjerne kontakt med oss på epost: post@marketin.no eller daglig leder på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/henrik-park/. Vi gleder oss til å høre fra deg og bli bedre kjent med deg og din bedrift :)

Ps! Dersom du er nysgjerrig på visuell identitet, anbefaler undertegnede deg til å ta en titt på denne youtube-videoen fra en Ted talk, innlegget er delvis modellert etter den forelesningen.