SEO for nettbutikker og e-handelsaktører -Se hvorfor vi er en god strategisk partner

seo for nettbutikker

SEO er et viktig felt for enhver nettbutikk. Ved hjelp av SEO (Search Engine Optimisation) kan man ta nettbutikken sin til topps! Dette er fordi SEO hjelper deg med å komme høyere oppe i søkeresultatene til Google og andre søkemotorer.

SEO handler om å utføre en rekke med tiltak som optimerer en nettside for å bli synlig på nett. Det er mye som må gjøres for å oppnå gode resultater med SEO, men med riktig holdning og hardt arbeid, er det mulig.

Vi i SEO-byrået Marketin AS kan hjelpe deg og din nettbutikk med å få et forsprang på dine konkurrenter.

Vi planlegger og lager grundige analyser

For å finne ut hvordan din nettside presterer, vil vi planlegge og utføre en grundig analyse, hvor vi kartlegger problemstillinger og hva vi kan gjøre. En SEO-analyse er selve grunnmuren som må legges før man kan arbeide videre med SEO. Med en god analyse vil man bli klar over ens svake sider, utfordringer og hvilken situasjon nettbutikken befinner seg i. En SEO-analyse vil også avdekke hvilke søkeord som burde få fokus.

Det er også viktig å finne ut av hvordan relevante konkurrenter gjør det i forhold til egen nettbutikk. Dette er noe vi arbeider med når vi utfører en analyse, og vil gi oss verdifull informasjon som kan brukes når vi jobber med SEO.

I tillegg til SEO-analyser, lager vi også SEO-strategier. Her utformer vi en fremgangsmåte for hvilke tiltak vi ser for oss vil gi størst effekt.

Få ny og kraftig nettbutikk av oss, eller hjelp til å optimalisere eksisterende

SEO-resultater avhenger av mange forskjellige faktorer, og disse faktorene er som regel knyttet til nettbutikken/nettsiden. Med andre ord har nettbutikken sin kildekode og utforming mye å si for nettbutikken sine SEO-resultater.

For å gi deg de aller beste forutsetningene for å gjøre det bra i Google sine søkeresultater, tar vi en grundig titt på din nettbutikk. Vi vil gå grundig til verks for å undersøke blant annet hastighet, responsivitet, utforming etter mønsterpraksis og SEO. Dersom nettbutikken ikke gjør det så bra som den burde, vil vi gjøre en kostnadsanalyse for å finne ut hvorvidt det vil spare deg ressurser å gjøre endringer på den eksisterende nettsiden, eller om det er mer kostnadseffektivt å begynne fra blanke ark med en helt fersk nettbutikk.

Vi leverer nettbutikker som bygger på den svært brukervennlige, kraftige, lettvektige og populære publiseringsverktøyet Wordpress sammen med utvidelsen Woocommerce. Når du får en nettbutikk levert fra oss, kan du være sikker på at nettbutikken har et solid startpunkt for å gjøre det bra i søkeresultater.

Vi hjelper til med oppsett og struktur

En nettbutikk har som regel svært mange undersider og produktvarianter. Vi bistår med å sette opp dette på en god og logisk måte, slik at man slipper å ha mange undersider for produkter med mange variasjoner. Videre hjelper vi til med å lage en god lenkestruktur slik at nettadressen blir lett å lese.

Med en god lenke struktur og en logisk kategoriinndeling, er man godt på vei for å få en nettbutikk med god SEO. Vi bidrar også med å lage gode metabeskrivelser, sidekart og sette opp relevante SEO-verktøy.

Vi lager kategoritekster og innhold

For at din nettbutikk skal ha god SEO, er det viktig å ha rikelig med innhold på nettbutikken. Det holder ikke med et bilde og en linje med informasjon om produktet. For at Google skal forstå hva produktet er på en god måte, bør det fylles på med informasjon og detaljert produktbeskrivelse. Dette er også viktig for forbrukere, slik at de kan fatte en mer informert avgjørelse knyttet til produktvalg og kjøp på nettbutikken.

Vi bistår med å skrive gode tekster til både produkter, innlegg og kategorier.

Ta kontakt med oss for SEO til din nettbutikk

Vi i SEO-byrået Marketin har allerede hjulpet en rekke nettsider og nettbutikker til å få gode SEO-resultater. Gjennom målrettet SEO-arbeid har vi sørget for at blant annet garnnettbutikken https://tittinngarn.no har mangedoblet sin omsetning i takt med trafikk fra søkeresultatene. Det er nettopp derfor SEO er særlig viktig for nettbutikker, fordi man bygger opp synlighet til nettbutikken sin som vedvarer i mange år frem i tid, noe som vil sikre en jevn kundestrøm.

Gjerne ta kontakt, så kan vi sammen finne ut av hva din nettbutikk behøver.