Hvilke krav stilles til å følge GDPR og personvern?

Hvilke krav stilles til å følge GDPR og personvern?

Hvilke krav stilles til å følge GDPR og personvern?

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra EU som beskytter personvernet til enkeltpersoner i EU. Det erstatter databeskyttelsesdirektivet fra 1995 og er utformet for å harmonisere personvernlovgivningen over hele Europa, for å styrke og forene databeskyttelsen for enkeltpersoner, og for å lette internasjonale dataoverføringer.

Hvilke krav stilles til nettsider i dag for at de skal følge GDPR?

GDPR krever at selskaper har et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. Det krever også at organisasjoner utnevner en databeskyttelsesansvarlig, gir åpenhet om deres databehandlingspraksis og lar enkeltpersoner få tilgang til deres personlige opplysninger.

Kravene til nettsteder i dag for å overholde GDPR er:

Å ha klare retningslinjer for personvern på nettsiden deres

For å sikre at de har blitt varslet på riktig måte av europeiske myndigheter før de kan behandle personopplysninger

For å sikre at de har fått samtykke fra enkeltpersoner som ønsker deres personopplysninger brukt.

Ikke samle inn, behandle eller selg informasjon uten tillatelse.

Hva er formålet bak GDPR?

GDPR er en ny lov som tar sikte på å beskytte personopplysninger til EU-borgere. Den har også som mål å gi folk mer kontroll over deres personlige data og sørge for at selskaper ikke misbruker dem. Loven trådte i kraft 25. mai 2018. Den gjelder for alle virksomheter som er basert i EU og behandler personopplysninger til personer fra disse landene.

Sjekkliste for GDPR-regler

Samler du inn informasjon om besøkende på nettstedet ditt?

Informerer du besøkende om at informasjon samles inn?

Spør du besøkende om samtykke til å samle inn informasjon?

Informerer du om hva informasjon brukes til?

Står nettsiden på en server i Europa (EU)?

Disse er alle viktige spørsmål å stille deg selv. Det kan til og med være at du har 3-parts programmer på nettstedet ditt som samler inn informasjon uten at du er klar over det. Med dette så må du vite det kan være lurt å få hjelp av en fagkyndig.

Hva er straffene for å bryte GDPR?

GDPR er et sett med databeskyttelsesforskrifter som er implementert i Europa. Denne forordningen tar sikte på å beskytte enkeltpersoners personvern og databeskyttelse.

GDPR ble opprettet etter EUs (EU) General Data Protection Regulation (GDPR) som ble implementert i 2016. GDPR håndheves av EU-kommisjonen og medlemslandene.

Straffer for brudd på GDPR inkluderer bøter på opptil €20 millioner eller 4 % årlig global omsetning, avhengig av hva som er størst, for organisasjoner som ikke overholder de nye reglene.

Hvordan slette Cookies (informasjonskapsler)?

Informasjonskapsler er en vanlig funksjon på de fleste nettsteder, og de fleste av dem har samme formål – å lagre informasjon om besøket ditt. Men det er tider når du kanskje ønsker å slette informasjonskapsler, for eksempel hvis du har et informasjonskapslerelatert personvernproblem eller du vil forsikre deg om at nettleserloggen din ikke lagres.

Du kan slette informasjonskapsler ved å bruke en nettlesers informasjonskapselbehandling eller gjennom nettleserens innstillinger.