Hvordan bygge langsiktig merkevare?

hvordan bygge merkevare

Når man kommuniserer fra en organisasjon, er det uhyre viktig at budskapet er gjennomtenkt, tydelig og at den ikke misoppfattes. Misoppfattet kommunikasjon kan være skadelig for bedriften og dens rykte. Derfor er det viktig at kommunikasjon blir utført på en ordentlig og ansvarsfull måte.

Dette innlegget vil gjøre deg mer bevisst på markedskommunikasjon, samt gi deg tips og råd som kan bidra til å styrke bedriftens kommunikasjon.

Hva menes med kommunikasjon?

Når vi snakker om kommunikasjon angående bedrifter, handler dette om alle budskap og signaler som sendes ut til omverden fra bedriften, og som blir sendt tilbake fra mottakeren. Dersom du ønsker å lese en mer omfattende definisjon på kommunikasjon, er det anbefalt å lese Laswell sin modell for kommunikasjon.

Kommunikasjon fra bedrifter finner sted blant annet i sosiale medier, annonser, markedsføringsmateriell, offentlige utsagn fra ansatte når de representere firmaet osv.

Hvorfor er det viktig å kommunisere tydelig?

Feilslåtte annonsekampanjer som Dolce & Gabbana sin annonsering i Kina i 2018, og en god del av disse 18 feilslåtte annonsekampanjene fra store merkenavn står som bevis til at misoppfattet, eller feilslåtte forsøk på kommunikasjon kan få katastrofale følger for både omdømme og økonomien til en bedrift.

Ved å kommunisere tydelig for å bli riktig oppfattet sikrer man seg å bli oppfattet slik man ønsker. Dette bidrar til å skape et riktig og ønskelig inntrykk på målgruppen. Når dette gjøres riktig over tid kan man påvirke personer sine oppfatninger og assosiasjoner til sin bedrift og merkenavn.

Fokuser derfor på å løfte frem ønskede attributter egenskaper og verdier som går igjen i produktene/tjenestene og bedriften for øvrig. Sørg også for å nå ut til en målgruppe som faktisk setter pris på disse attributtene og verdiene.

Tips for tydelig kommunikasjon

Å tydelig kommunisere til omverden kan være vanskelig. Derfor er det viktig at man planlegger nøye hva man skal kommunisere, og ikke minst hvordan det skal gjøres. Sett deg ned og analyser nøye hvordan dere ønsker at andre skal oppfatte dere, og hvilke språklige og visuelle virkemidler som må benyttes i kommunikasjonen for å oppnå dette.

Ved å lage en kommunikasjonsplan er man mer bevisst på måten man kommuniserer, noe som kan sørge for at man holder seg til temaet, og opprettholder en ryddig og tydelig kommunikasjon. En kommunikasjonsplan er en plan på en kommunikasjon og bør inneholde hva man skal kommunisere, når det skal kommuniseres, hvor det skal kommuniseres og ikke minst til hvem.

Man kan også lage en overordnet kommunikasjonsplan, som fungerer som en veiledning til alle ansatte som har daglig kontakt med kunder og omverdenen gjennom sitt virke i bedriften. Definer hvilken tone og sosiolekt som skal holdes, og ikke minst hvilke ord/uttrykk og visuelle virkemidler som skal gå gjennom all kommunikasjonen utad fra bedriften. Dette bidrar til at kommunikasjonen til bedriften følger en tydelig rød tråd, og blir oppfattet som helhetlig og sammenhengende.

Dersom du og din bedrift ønsker hjelp med å planlegge kommunikasjon og lage innhold som skal sendes ut til omverdenen, kan vi i Marketin hjelpe deg og din bedrift. Vi kan markedsføring- og kommunikasjon, og hjelper til med grafisk design, tekstforfatting og digital markedsføring.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!