Sånn lager du lønnsom A/B testing på Facebook i 2022

a/b testing for facebook i 2022

A/B testing handler om å teste variasjoner av noe for å måle hvordan brukeropplevelsen til målgruppen påvirkes. I denne artikkelen er det A/B testing for Facebook som har fokuset. A/B testing for Facebook er en funksjon inne på Facebook ad manager som åpner for å gjøre små variasjoner av en annonse, hvor målet er å se om det fører til en mer lønnsom annonsekampanje.

A/B testing er lett å sette opp, og er en effektiv metode for å gjøre små endringer på en annonse. Større annonsører bør nærmest kontinuerlig kjøre en A/B testing i bakgrunnen med variasjoner av sin originale annonsekampanje.

Formålet til A/B testing på Facebook

Formålet til A/B testing på Facebook er å forbedre ROAS-en, altså hvor mye man får tilbake på hver krone som blir brukt på annonsen. Hva som blir sett på som en god ROAS varierer kraftig avhengig etter hvilken bransje man holder til.

Dersom man har gode marginer på produktene man selger, kan man ha annonsekampanjer gående med ROAS helt ned til 2 eller 3. Men dersom marginene er tynne, og dekningsgraden til produktet ligger på under 30%, bør man komme opp i 10 ROAS før det lønner seg å ha kampanjen gående, dette er avhengig av faste kostnader.

Det er anbefalt å sette opp en form for konverteringssporing på annonsene dine. Dersom man ikke måler kostnadseffektiviteten til kampanjen sin, har man ingen anelse på om den bidrar positivt eller negativt på resultatet. Legg gjerne til en kroneverdi også til hver konvertering, bruk gjerne gjennomsnittsverdi eller en annen omtrentlig verdi. Men aller helst bør verdien være så virkelighetsnær som mulig.

Slik fungerer A/B testing

A/B testing er ikke gratis, og annonsene man tester her inne blir vist til personer på samme måte som alle andre Facebook-annonser. Forskjellen er at man kjører en kontrollversjon og en variantversjon.

Kontrollversjonen er annonsen slik man opprinnelig hadde sett for seg, mens variantversjonen er en modifisert versjon som man ønsker å teste for å finne ut om endringene bidrar til en høyere kostnadseffektivitet.

Fra et statisk perspektiv er nullhypotesen (H0) at A og B ikke produserer forskjellige resultater, og at endringer på en variabel ikke vil bidra til flere konverteringer.

Den alternative hypotesen (HA) derimot er at annonse B bidrar til en høyere konverteringsrate, og er derfor mer lønnsom. Man kan også snu den alternative hypotesen og teste hvorvidt en foreslått endringer bidrar til et fall i kostnadseffektiviteten til annonsekampanjen (HA = Konverteringsrate A > B).

Slik setter du opp A/B testing

A/B testing er relativt lett å sette opp. Under kan du trinnvis se hvordan man setter opp en A/B test på facebook ads manager.

Vi kan deretter stille inn akkurat det vi måtte ønske, og kjøre den. Vi kan deretter klikke oss inn for å se hvordan de forskjellige presterer.

Hvis vi derimot ønsker å teste forskjellig annonseutforming, kan vi lage et nytt annonsesett og legge det under kampanjen vår. Det kan gjøres slik:

Vi tar kampanjen vi allerede har, og lager en ny kampanje der vi endrer på bilde, teksten, eller hva enn vi måtte ønske. Gå inn på kampanjen som kjøres per i dag og trykk på knappen under A/B test.

Trykk deretter på sammenlign eksisterende kampanjer og velg kontrollkampanjen, altså den som allerede eksisterer som “Kampanje a”, variantkampanjen blir “Kampanje B”.

Fyll ut det som skal, og alloker et greit budsjett slik at mange nok personer blir eksponert ovenfor de to kampanjene som skal sammenlignes.

Tips og råd

For å drive suksessfull A/B testing, burde man ikke gjøre store endringer på B-annonsen. Det beste man kan gjøre er å sammenligne to kampanjer med en eller få annonser, hvor det har blitt gjort en enkel endring som tekst, farge, modeller eller lignende.

Dersom man sammenligner to kampanjer som er for forskjellige fra hverandre, risikerer man å ikke vite hvilken faktor som bidro til den økte lønnsomhetsforskjellen.

Det er også greit å alltid ha en test gående i bakgrunnen, dersom man har budsjett til det.

Er du vår neste partner? Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg!

Dersom du trenger hjelp med oppsett og utforming av annonse til Facebook, samt testing og videre administrasjon av annonsekampanjene, kan vi i Marketin AS hjelpe!

Vi er et ledende digitalt markedsføringsbyrå som har erfaring med å bistå både store, mellomstore og mindre bedrifter med annonsering og digital markedsføring.

Ta gjerne kontakt med oss for å bli bedre kjent.