8 Tips til Facebook annonsering

8 ting å være klar over når du lager en Facebook-annonse

Facebook-annonser er for svært mange bedrifter, innenfor en rekke forskjellige bransjer, muligens den aller mest lønnsomme annonseplattformen for B2C. Google med sine elleville kostnader per klikk på enkelte søkeord, som strekker seg helt opp til 800 kr (per klikk!), er for mange ikke bærekraftig. Derfor forblir Google-søkeordannonser, innenfor kompetitive bransjer, ofte et prosjekt for veletablerte bedrifter med solide budsjetter og gode konverteringsrater. Facebook-annonser derimot er den store utjevner. På Facebook kan hvem som helst sette opp annonsekampanjer og betale helt ned til et par øre per gang noen ser annonsen. I skrivende stund har vi i Marketin en kampanje gående for en partner av oss. For 992 kr har annonsen blitt vist hele 8070 ganger. Dette blir altså kun 12 øre per visning. Med 128 lenkeklikk til salgssiden, blir det også kun 7,75 kr per klikk, noe som ikke er galt i det hele tatt. Facebook er med andre ord en svært god plattform for annonsering. Man kan oppnå svært gode resultater, samt mangedoble salget sitt med en vel utført og gjennomtenkt annonsekampanje. Om Facebook kommer til å forbli et like yndet alternativ, for annonsører også i fremtiden, vet desverre ingen, men i starten av 2021 er Facebook blant de beste annonsealternativene for mange bedrifter og bransjer. I dette innlegget fra det digitale markedsføringsbyrået Marketin, vil du få innsikt i 8 viktige ting og tang du bør være obs på når du lager en Facebook-annonse. Disse tipsene vil bidra til at din annonse har bedre forutsetninger for å gi deg den inntektsøkningen du ønsker.

1. Form for konvertering og sporing

Når du setter opp en nettbutikk er det vitkig å ha total oversikt. En annonsekampanje skal føre til et målbart resultat. Et slikt resultat kan være økning av merkebevissthet, kundelojalitet, registreringer, henvendelser, økt salg eller noe helt annet. Uavhengig av hva man ønsker å oppnå med reklamekampanjen sin, må man sette opp en form for resultatmåling/konverteringssporing. Ved å ha en annonsekampanje gående som ikke kan vise til konkrete resultater i prosent, kroner og øre, eller andre verdier, kunne man like så godt kastet mynter ned i et ønskebrønn med øynene lukket og håpet på høyere salg. Med andre ord er det helt avgjørende med lønnomshetsoversikt når man har en annonsekampanje gående. Det er også viktig med en verdi per konvertering, slik at du får en løpende oversikt over forventet omsetningsøkning basert på resultatene fra annonsekampanjen. Dersom du har en nettbutikk, kan du måle direkte i kroner og øre fra annonsekunder, mens dersom du ønsker henvendelser, kan du regne på hvor mange henvendelser som blir til en kunde, og hvor mye en kunde er verdt på x-antall år.

2. Nødvendig konverteringsrate og ROAS

Nå som vi har innsikt i former for konvertering og konverteringssporing, er det viktig å regne på hvilken konverteringsrate og ROAS (Return On Ad Spend)/avkastning på annonsekostnadene som er nødvendig for oss. Det finnes ingen konkret fasit på hva som er en nødvendig/ønsket ROAS for akkurat deg og din bedrift. Dersom du selger produkter som har høye marginer, kan man ta til takke med en lav ROAS. Hvis man derimot selger biler der man kun har noen prosenter i margin, trenger man en høyere ROAS for at kampanjen skal lønne seg. På en generell basis er 3 i ROAS helt ok men ikke bra, mens 5 og oppover begynner å bli bra. Med gode annonsekampanjer kan man oppnå ekstremt gode ROAS-er. Vi kjørte en annonsekampanje hvor vi oppnådde en ROAS på 27 for et produkt med svært gode marginer. Det er også viktig å være klar over at en kampanje ofte starter med en dårligere ROAS i starten, særlig hvis man er uerfaren. Da kan man gjøre små endringer i annonsen for å se hvordan det påvirker salget. Slik kan man holde på frem til man ser merkbare resultatendringer og en mer optimal reklamekampanje. Vit også at responsivt design er ekstremt viktig for å få maksimal utbytte av annonseringen.

3. Ikke være redd for å drepe ulønnsomme annonser

Annonsekampanjer er selve kapitalismens høyborg. I annonse- og markedsføringsverdenen er det intet rom for affeksjonsverdi og sentimentale holdninger. Dersom noe ikke er lønnsom og det gjør at vi taper penger, bør pluggen dras ut. Dette er gjeldende for prosjekter, bedrifter og ikke minst annonsekampanjer. La det gjerne gå et par dager før du tar en endelig avgjørelse, men dersom en annonsekampanje med et forholdsvis stort budsjett ikke gir positive resultater på dag 3–5, er det på tide å vurdere å gjøre endringer, eller å dra ut pluggen på annonsekampanjen. En annonsekampanje skal øke omsetningen vår, eller på andre måter bidra med noe som skal gi oss en høyere inntekt på sikt. Dersom dette ikke oppnås, er annonsekampanjen elendig og bør dø. Punktum.

4. Målgruppen/publikum

For å oppnå gode konverteringer og en lønnsom annonsekampanje, er det helt avgjørende å nå den rette målgruppen. Forskjellige grupperinger med mennesker reagerer på forskjellige sett i møte med de samme stimuliene. Derfor er det viktig å nå ut til den gruppen som vil reagere på en mest ønskelig måte. Bruk tid på å finne den rette målgruppen, og gjør gjerne endringer på de forskjellige parameterne på publikumsinnstillingene til Facebook. Dersom man er usikker, kan det være lurt å kjøre en rekke forskjellige annonser i starten, som er målrettet mot forskjellige typer publikum. Deretter kan man se bort fra de målgruppene som ikke er like handlingstilbøylige, mens man fortsetter med de som “gjør som man vil”.

5. Annonseutforming

Vi har her bevisst valgt å begynne med konverteringen, deretter finner vi målgruppen, og til sist tar for oss selve annonsen. Dette har vi gjort fordi det er som regel ideelt å lage en annonse ved å følge denne prosessen: - Sette seg et mål med annonsen - Finne målgruppen - Utforme annonsen for å oppnå målene og treffe målgruppen Akkurat hvordan du velger å utforme annonsen din avhenger så klart av type annonse, målgruppe og den visuelle profilen til bedriften og/eller merkevaret ditt. På en generell basis kan vi si at for grafiske annonser, er det viktig å være bevist på gestaltprinsippene og grafiske virkemidler. Bruk kontraster, plasseringer i det gylne snitt, og vær bevisst på 1/3 regelen. Sånn informativt, er det også viktig å svare på eventuelle spørsmål kundene måtte ha i annonsen på en smart måte. Slik overtaler du noen nølende kunder til å ta en handling, og hindrer eventuelle reservasjoner. Eksempler på dette er å nevne “skoen er vanntett”, “3 års garanti”, “barnas favoritt”, “myk og behagelig” eller lignende. Slike risikoreduserende signaler/heuristikker er effektive og bidrar til en bedre konverteringsrate.

6. Tilpasset landingsside/nettsidedestinasjon

Som nevnt ovenfor, er det lurt å ha risikoreduserende signaler inne på selve annonseteksten/bilde/videoen/lydformatet. Men, det kan også vært lurt å legge til dette inne på landingssiden. Legg gjerne til sosiale bevis som reelle kundeanmeldelser, garantier, og andre signaler som kan bidra til å redusere kundens oppfattede risiko knyttet til gjennomføringen av handlingen. I tillegg til de risikoreduserende signalene, er det også smart å utforme landingssiden etter målgruppen, altså ved å legge til elementer som gjenspeiler annonsen og preferansene til målgruppen for øvrig. Husk også å gjøre det så lett som mulig for kunden å gjennomføre en ønsket handling. Vi i Marketin hjalp blant annet en kunde, som tidligere opplevde en stor kundeflukt, til å øke konverteringsraten sin flerfoldig. Denne mangedoblingen av konverteringsraten ble gjort på en svært lett måte, hvor det eneste vi trengte å gjøre var å tilby flere og enklere former for betalingsløsninger. Vi la til klarna for personer som ikke ønsker å betale med en gang, stripe for folk som enkelt og greit ville betale med debetkortet sitt, og vipps for de late som ville fullføre kjøpet raskt og enkelt. Tidligere hadde kunden kun PayPal, noe flere nordmenn er relativt ukjente med, usikre på eller har dårlige opplevelser med.

7. A/B testing og endringer på annonser

A/B testing er en statistisk hypotesetesting, der man foretar endringer med et formål om å gjøre målinger for å se hvordan dette påvirker brukeropplevelsen (UX) til kunden, for deretter å se hvorvidt dette bidrar til en atferdsendring hos målgruppen. Facebook har også gode mekanismer der du kan kopiere en annonsekampanje, gjøre noen endringer og kjøre de parallelt for å se hvilken som presterer best. Lek deg frem, og gjør små endringer på landingssiden, annonsen, eller ved å forandre på publikumsinnstillingene på Facebook. Spor deretter resultatene. Slik lærer du hva som fungerer best, noe som vil gi deg mer optimale annonser i lengden. Husk å ikke gjøre for mange endringer på annonsen du ønsker å teste opp mot den “originale”. Prøv å endre ett og ett element om gangen, slik vet du akkurat hva som bidro til atferdsendringen.

8. Ekstrainntekten fra profesjonelle annonser dekker innleiekostnaden

Ikke være redd for å oppsøke profesjonell hjelp. Enten du ønsker opplæring for å bli flinkere selv, eller du simpelthen ønsker å hyre inn noen for å gjøre jobben for deg, er dette ofte verdt ekstrakostnaden. Dersom du for eksempel kjører en annonsekampanje som koster 15 tusen kr i måneden og har en ROAS på 3 alene, vil dette gi deg et resultat på 45 - 15 = 30 tusen kr. Dersom du for eksempel leier inn en annonseekspert og betaler vedkommende 15 tusen kr, så vil en økning i ROAS på 1.5-2 (avhengig av måling av ROAS med bruttofortjenste/DB eller lignende) alene betale for kostnadene til vedkommende. Dersom en annonseekspert vil kunne gi deg en ROAS på 10, der du alene hadde fått en ROAS på 3, er dette verdt hver eneste krone. Der du alene hadde fått et resultat på 45 - 15 = 30 tusen kr, ville annonseeksperten kunne gi deg et resultat på 150 - 15 - 15 = 120 tusen kr.