hva,er,hva er seo, - meta tags

Risikovurdering og Analyse

I vårt arbeid gjorde vi en analyse og riskovurdering av nettstedet. Det var planlagt endringer, og vi skulle kartlegge om disse endringene var skadelige for deres gode Google rangeringer. Vi gjorde en detaljert analyse basert på alle kriterier og krav som Google stiller til hjemmesider. I analysen gikk vi detaljert gjennom kildekode, “render-ability”, og hastighet.

Stort sett så er det alltid en risiko ved å gjøre endringer på en nettside. Spesielt når det kommer store endringer vil det som regel ta tid før man oppnår de samme rangeringene. En måte man kan minke effekten av å gjøre store endringer på, er å gjøre en analyse av lenkestrukturen, søkeord i teksten, overskrifter, bilder og lenker til andre sider. Hvis man opprettholder det tidligere nivået av søkemotorlesbarhet, eller legger til nye funksjoner så er det stor sjans for at resultatene går din vei.

NB.. Husk å sjekke SEO score ved endringer for å se om søkemotorene kan like lett gjennomsøke din nye side.

Planlegger du/dere å gjøre store endringer?

Det kan være en viktig investering å beholde det man har på lik linje med å skaffe noe nytt. Vi hjelper dere til å forbedre eller beholde deres rangeringer på søkemotorer. Ta kontakt nå med beskrivelse av deres prosjekt så kommer vi tilbake til dere så fort som mulig!