Gratis SEO-strategi for 2020.
Bli sett på nett med 8 enkle trinn

Dersom du ønsker en god og komplett SEO strategi for å hjelpe din nettside og bedrift til topps på nett, så har du kommet til rett sted. I dette innlegget skal vi i Marketin SEO-byrå, som et av Norges ledende eksperter på SEO-resultater, vise frem en god SEO strategi og plan som du kan følge for å forbedre dine plasseringer i Google.

SEO strategien som blir presentert i dette innlegget er satt opp i 8 enkle steg som du kan følge for å forbedre dine egne SEO-resultater. Innlegget kan sees på som en grundig og inngående guide med klare og tydelige fremgangsmåter.

Alle trinnene er enkle å reprodusere selv, med unntak av nummer 4 som det kreves litt teknisk kompetanse for å gjennomføre. Men med noen timer på YouTube, eller ved å lese eller kontakte en teknologi-kyndig venn, så kan selv trinn 4 gjennomføres ganske lett.

Seksjoner

1. Finn din målgruppe

Trinn 1 handler om å finne sin målgruppe. Som med alle andre former for markedsføring, så er kjennskap til sin målgruppe viktig også for SEO. SEO er tross alt en form for markedsføring, så dette trinnet er svært viktig.

  For å finne sin målgruppe så kan det være lurt å stille seg følgende spørsmål:
 • Hvem er det som pleier å kjøpe mine produkter og/ eller tjenester?
 • Er det primært menn eller kvinner, og hva er andelen av hver
 • Hvor gamle er mine tiltenkte, eller eksisterende kunder? Og hvis mulig, inndel de i en tabell.
 • Hvor i landet bor kundene? Dersom bedriften primært opererer innenfor et avgrenset geografisk område er svaret ganske åpenbart.
 • Tjener kundene mine godt? Og hvor godt utdannede er de?
Formålet med å kartlegge sin målgruppe er for å kunne tilpasse sin markedsføring mer nøyaktig. Når man tilpasser markedsføringen direkte etter bestemte målgrupper, så vil den kunne bli mer effektiv ettersom den bedre appellerer til målgruppens interesser, verdier og væremåte. Dette blir mer tydelig på de senere trinnene.

Dersom du ønsker å gå i dybden, og få en komplett oversikt over hvem som besøker din nettside, så anbefaler vi i Marketin SEO-byrå alle å registrere seg på Google Analytics. Fra Google analytics sin nettside får man automatisk oversikt over demografisk, geografisk og psykografisk informasjon for sine besøkende. Man får også innsyn i hvor mange som faktisk besøker ens sider.

Slik kommer man i gang med Google Analytics

  For å finne sin målgruppe så kan det være lurt å stille seg følgende spørsmål:
 1. Registrer deg på analytics.google.com
 2. Få din egne kode
 3. Inkluder koden på toppen av din nettside mellom
   <head> </head> 
 4. Du er i gang!

2. Finn dine søkeord

For å kunne ha en suksessfull SEO-strategi, så er det helt essensielt å kjenne sine søkeord. Et søkeord er et ord, setning eller andre kombinasjoner av tall, symboler og bokstaver, som personer taster inn på Google (eller andre søkemotorer). Ut fra søkeordet, så forsøker Google å fremvise relevante sider med innhold som samsvarer med temaet som de tolker ut fra søkeordet.

Når det kommer til søkeord, så er det best å fokusere på et par søkeord som man forsøker å inkludere i sin SEO-strategi, fremfor å satse bredt. Det tar ofte lang tid og en del ressurser for å oppnå gode rangeringer på et søkeord, derfor bør man velge med omhu.

Treffe på blink med et sikte, finn dine søkeord, SEO-søkeord

Spesifikke søkeord er ofte bedre enn generelle

Mer generelle søkeord har ofte mer trafikk, men har en mindre sjanse for å lede til salg. Eksempelvis så er det mange som søker etter “iskrem” på Google. Mange av disse ser etter oppskrifter på hjemmelaget iskrem, andre ønsker å lese om iskremens historie på Wikipedia mens noen ønsker å kjøpe iskrem på nett. Dersom firmaet “Kjells Iskrem” ønsker å selge iskrem, så bør de heller fokusere på søkeordet “bestille iskrem på nett”, eller kanskje “iskrem Oslo” dersom de har et utsalgssted i byen.

Mange synes nok at det er vanskelig å finne de rette søkeordene for sin SEO-strategi. Men betvil ikke, med gode SEO-verktøy som SEMRush, eller gratistjenesten ubersuggest får man lett oversikt over relevante søkeord og hvor mange som søker etter gitte søkeord per måned.

For å finne gode søkeord, så bør man fokusere på hovedproduktene, tjenestene, bransjen og det geografiske området dersom salget befinner seg det. Eksempelvis “snekker Oslo” eller “kjøpe sko på nett”. Søkeordene er ofte intuitivt forstående, noe som vil si at de beskriver handlingen, tjenesten, produktet de omhandler på en god måte.

3. Kartlegg dagens søkeord-plasseringer

Dersom man allerede har oppnådd en plassering, dog på 2,3,4 eller kanskje 5 siden av Google-søkeresultatene, så har man gode forutsetninger for å forbedre synligheten for det bestemte søkeordet.

For å finne ut om, eller hva man rangerer for, så kan man gå inn på ubersuggest sin traffic-analyzer og taste inn hele nettadressen som peker til hjemmesiden. Eksempelvis https://hjemmeside.no, http://hjemmeside.no eller https://www.hjemmeside.no

Etter å ha søkt vil man få opp hvilke søkeord som nettsiden sin rangerer etter. Dersom det er blankt er feilaktig adresse blitt tastet inn, eller så er nettsiden simpelthen ikke blitt indeksert av Google.

Nå som du vet hvilke søkeord du skal jobbe mot å rangere på, og hvilke du kan forbedre, skal vi over til steg 4 som handler om å forbedre ens nettside.

Treffe på blink med et sikte, finn dine søkeord, SEO-søkeord

4. Forbedre nettsiden (teknisk SEO)- avansert

Trinn nummer 4 kan for mange være overveldende og vanskelig å etterfølge. Her kan det være lurt å se på videoer på YouTube, leie inn en konsulent eller spørre en bekjent om hjelp, for å klare å etterkomme trinnet.

Denne delen av SEO-strategien kan kalles teknisk-SEO. Dette viser så klart til at det omhandler teknikken, altså koding, arkitekturen og oppbyggingen til selve siden. Dersom en har en såkalt CMS, eller content management system, som WordPress så vil trinn fire være lett å oppnå på egenhånd.

4. a) Se på linkstrukturen

Linkstrukturen handler om hvordan adressen til beste sider blir vist øverst på nettleseren. Eksempelvis så er nettadressen til denne bestemte nettsiden “https://marketin.no/seo-strategi. Marketin.no er hoveddomene vårt, altså kjernen og forsiden vår. Videre sider etter / viser til en underside.

Man kan ha så mange undersider som man ønsker, men det er viktig for Google at undersidene er logisk inndelt. I din SEO-strategi, så bør du finne deg en god inndeling som gir mening for deg, bedriften din, kundene dine og bransjen. Dersom du selger godterier på nett så kan du ha forside.no/kategori/produkt. Altså først domenet ditt, så en underside som fungerer som en kategori, og så tilhørende produkt.

Google liker logiske nettadresser som viser til hva siden omhandler. En nettadresse som viser kjellsgodterier.no/sjokolade/hvalsjokolade/blandings-pose vil bli mye bedre likt av Google enn kjellsgodterier.no/nettbutikk/produkt3/sjokolade-blandingspose%5050%seprodukter. Selv om Google sin indeksering blir gjennomført av roboter, så er disse utformet til å tenke som et menneske. Derfor er et menneskesentrert design å foretrekke. Dersom nettadressen din ikke gir mening for deg, dine venner og andre, så vil den heller ikke gi mening for en potensiell kunde.

Eksempel på en god lenkestruktur

Slik endrer du lenkestruktur i WordPress

Dersom du bruker WordPress, så kan du gå inn på “innstillinger” i dinnettadresse.no/wp-admin/. Her kan du gå inn på “permalenker” og velge din egen nettadresse-struktur. Vi vil anbefale %category%%postname%, altså https://nettadresse/kategori/navn

4. b) Påse riktig bruk av HTML tags

HTML tags er preformaterte kodesnipper som er forhåndskonfiguert til å oppføre seg på en bestemt måte, og bli lest på en bestemt måte. Sistnevnte er viktigst for oss og vår SEO-strategi. Det er svært mange HTML tags, men noen av de viktigste for SEO er H-tagsene, alt og description.

H-tagsene er for overskrifter, og viser Google hvordan hierarkiet til innholdet ditt er organisert. H1 er hovedoverskriften for den bestemte nettsiden, og skal kun brukes en gang per enkel side. H2 er overskriften for en bestemt seksjon, mens h3, h4, h5, h6 er undertitler for innholdsseksjoner som berører det overordnede temaet definert i tilhørende h2.

Illustrert kan de se slik ut:


	<h1> Kjøp Iskrem i Oslo, iskrem fra Kjells isfabrikk</h1>
	<p> tekst, tekst og innhold </p>

		<h2> Se vår prisbelønnede krokanis </h2>
		<p> tekst, tekst og innhold </p>

			<h3> Denne kjeksen bruker vi i iskjeksen vår </h3>
			<p> tekst, tekst og innhold </p>

				<h4> Iskjeks baket av Baker Olafsen på Majorstuen </h4>
				<p> tekst, tekst og innhold </p>

					<h5> Baker olafsen bruker hvetemel av høy kvalitet </h5>
					<p> tekst, tekst og innhold </p>

			<h3> Krokanis med ekte krokan og fløte </h3>
			<p> tekst, tekst og innhold </p>

		<h2>Vi har også softis!</h2>
		<p> tekst, tekst og innhold </p>
	

Her kan vi se riktig bruk av h-taggene. Hvert nummer som er et nummer høyere viser Google at de hører til h-taggen med et lavere nummer. H3 viser til innhold i H2, og H2 til H1. <p>, eller p-taggen står forøvrig for paragraph og viser kun til en seksjon med brødtekst. H-taggen står forresten for “heading”.

ALT-tags (attributt)

Den neste taggen vi skal ta for oss er “alt”. Dette er faktisk strengt tatt ikke en tag, men en attribute. “Alt” brukes som regel med bilder, og brukes aktivt av Google og blinde, eller andre funksjonshemmede, for å forstå hva bildet handler om. I en alt-tag så skal bilde oppsummeres og forklares. Man kan også inkludere noen relevante søkeord til innlegget, men da er det viktig at bildet faktisk omhandler søkeordet.

smilende jente som spier is i urbane omgivelser, eksempel på ALT-attributt for SEO-strategi

Bildeeksempel for bruk av ALT-attributter

Til dette bildet kan vi eksempelvis ha alt-taggen “Smilende jente som spiser is i urbane omgivelser, kjøp is Oslo, iskrem Oslo” for å inkludere mer informasjon så kan man separere setningene med et komma. I kodeform ville det blitt seende ut sånn her:


	<img src =”https://bildelink.no/navn123.jpg” alt=”Smilende jente som spiser is i urbane omgivelser, kjøp is Oslo, iskrem Oslo”>
	

META-Description og title-tags.

De siste taggene vi skal snakke om er meta-description og <title>. Title viser til den generelle overskriften for den bestemte siden som dukker opp ved fane-iconet helt øverst i nettleseren, mens description gir en liten oppsummering av hva siden handler om.

Title og description utgjør i de aller fleste tilfeller utgangspunktet for den visuelle teksten av søkeresultatene som dine potensielle kunder og besøkende møter på i Google.

Slik ser meta-description taggen ut i kodeform:


	<meta name="description" content="Iskrem i Oslo. Kjell sin iskremfabrikk er åpen hver dag 09 til 18:00 og selger deilig krokan-is, softis og fløteis, kom innom oss da vel!">
	

Slik ser title ut i kodeform:


	<title>Iskrem i Oslo, se vårt utvalg iskrem - Kjell sin iskremfabrikk AS</title>
	

Over kan du se de forskjellige HTML-elementene som Google tar utgangspunkt i for å generere enkelte søkeresultater.
Ps! husk at max tegn for description er 160 tegn, mens title har 60 tegn til rådighet.

4. c) Minimer sidestørrelsene

I enhver god SEO-strategi, så bør det vies tid og oppmerksomhet for å forbedre innlastningshastigheten til sider. Dersom en side er tung, tar mye plass og laster tregt, vil potensielle kunder raskt kunne miste tålmodigheten og forlate siden.

I følge section.io, så vil en side som laster inn på 2 sekunder ha 9.6% som raskt forlater siden, mens en side som laster inn på 7 sekunder vil se hele 32.3% av sine besøkende falle av før siden i det hele tatt er lastet inn. Derfor er sidehastighet svært viktig.

Man kan bruke sider som https://tools.pingdom.com/ for å sjekke en nettside sin innlastningshastighet, for så å få opp bestemte tips til hva man kan forbedre.

Her kan du se resultatene for vår egen nettside "Marketin.no", under disse resultatene kan man også se konkrete tips til hva man kan gjøre på akkurat sin nettside, for å forbedre sidehastighet og lesbarhet.

På en generell basis, så kan vi si at det ofte er tung kode og store bildefiler som har mye av skylden ved treg innlastningshastighet. Ved å velge andre bildeformater, størrelser eller kvalitet, kan man ofte få svært mye bedre resultater, uten at det blotte øye ikke engang enser forskjell i bildekvalitet.

Dersom man bruker WordPress, kan man også laste ned WP Rocket, som er et verktøy som optimaliserer siden, og komprimerer store filer. Ofte vil WP Rocket kunne gjøre at siden laster inn mye raskere.

Ps! Husk også å ha en nettside som ser bra ut på mobiltelefoner og nettbrett. Disse enhetene utgjør ofte mer av trafikken en desktoper og laptoper.

5. Velg ut søkeord som skal forbedres

Dette trinnet er ganske selvbeskrivende, og handler rett og slett om å velge ut noen bestemte satsnings-søkeord for SEO-strategien sin. Som vi var inne på tilbake på trinn 3, så handler det om å finne søkeord med et greit volum, som er selvbeskrivende, og hvis søkere faktisk er tilbøylige for å agere. Sistnevnte betyr rett og slett bare om hvorvidt personene som søker etter de bestemte søkeordene faktisk pleier å klikke seg inn på resultatet, kjøpe produktet eller o ppsøke bedriften.

Det hender at personer som søker etter et bestemt søkeord faktisk kun ønsker å se etter informasjon. Dersom søkeordet er mer spesifikt og inkluderer et geografisk område, eller et bestemt verb som beskriver ønsket handling, så kan det være et bra søkeord å satse på.

“Snekker Oslo” vil være mye bedre enn kun “snekker” og “kjøp sko på nett” vil være et bedre søkeord enn kun “sko”. Sistnevnte er det nok også mye mer konkurranse for å rangere for.

To personer som velger blant flere alternativer, velge ut søkeord, SEO-strategi, SEO søkeord

6. Lag innhold og skaff lenker

Dette trinnet er et av de letteste å gjennomføre, og samtidig det som kan gi best resultater for din SEO-strategi. Å lage innhold bør være en integral del av enhver SEO-strategi. Når vi viser til å lage innhold så menes det her søkemotoroptimalisert innhold eller content marketing.

Ved å publisere kvalitetsinnhold omhandlende et bestemt tema, så vil Google se at du har peiling på det du driver med, og vil gi deg kredibilitet. Dersom en oppnår mer kredibilitet av Google, så er det større sannsynlighet for at de vil bruke din nettside som kilde for informasjon vedrørende det bestemte temaet, og mer generelt fremvise siden din i søkeresultater.

Ved å jevnlig publisere nytt og relevant innhold som omhandler temaet, så vil nettsidens autoritet og troverdighet øke.

Innhold og lenkebygging for økning av nettside-troverdighet og autoritet

Når man oppnår høyere kredibilitet så vil ens nettside oppnå et poeng som viser til hvor troverdig ens nettside har. Det finnes to slike poeng, den ene er DA eller Domain Authority, mens den andre heter PA eller Page Authority. DA viser til hvor mye autoritet på nettet, eller troverdighet ens domene https://nettside.no har. PA derimot viser til hvor mye troverdighet en bestemt underside av et domene har https://nettside.no/underside.

Ved å ha en historie for å produsere og publisere kvalitetsinnhold på sitt domene og/ eller underside, samt at flere andre troverdige nettsteder peker til deg, så vil ens domene/ nettside sin autoritet øke. Når man har en høy autoritetsscore, så er det en høyere sannsynlighet for at nye publiseringer og nettsider vil havne høyt i søkeresultatene til Google.

Tips til å lage og skrive søkemotoroptimalisert innhold

Når man skal inkludere produksjonen av søkemotoroptimalisert innhold i sin SEO-strategi, så er det viktig å inkludere relevante søkeord med en viss frekvens. Eksempelvis er vårt søkeord i dette innlegget “SEO-strategi”, og av den grunn har vi påsett å nevne “SEO-strategi” med faste mellomrom, samt relevante fagutrykk, begrep og annet som Google assosierer med både SEO og søkemotoroptimaliseringsstrategi.

Men selv om inkludering av relevante søkeord er viktig, så må man passe på å ikke overdrive. Dersom man overdriver bruken av søkeord, så vil man kunne bli straffet, og ikke dukke opp i det hele tatt, og da fungerer det jo mot sin hensikt.

Ved å laste ned et verktøy som Yoast SEO på WordPress, eller add-onen SEMrush SEO writing Assistant (SWA) på Google drive/ docs, så vil verktøyet si ifra dersom man optimaliserer teksten for mye ved å inkludere et søkeord for ofte, eller for lite. Videre sier verktøyene ifra om man har for lange avsnitt, for få overskrifter osv.

Linker, lenker og flere lenker

En ting Google ser mye på er backlinks. En backlink er linker som peker på ens nettside. Dersom kjente og troverdige nettsteder peker på deg, så vil Google gå ut fra at du er mer troverdig, ettersom at andre troverdige sider viser til deg. Men dersom useriøse sider og aktører innenfor pengespill og voksenunderholdning peker på deg, så vil det ha negativ effekt, og fjerne eksisterende troverdighet.

Når sider linker, så er det beste å få en follow anchor text link med en anchor som er relevant for sin side/ næring. En anchor link er når et søkeord/ setning er maskert som en link.

En anchor link vil se slik ut i HTML kode:


	Anchor link: <a href=”https://linkside.no”>Det som står her blir anchor</a>
	Vanlig link: <a href=”https:linkside.no”>https://linkside.no</a>
	
Videre så vil begge linkene over være follow-linker, mens en nofollow link ser slik ut:

	<a rel="nofollow" href="linkside.no">Anchor tekst</a>
	

Når det kommer til linker, så er det også smart å ha outbound links, eller utgående linker. Det er linker du har på din egen side som peker til troverdige sider som gjerne har autoritet innenfor visse temaer. Men det er viktig å ikke lage anchor linker for søkeord enn selv ønsker å rangere for. Altså dersom man er en snekker i Oslo, så ønsker man ikke å lage en link med teksten “snekker i Oslo” som peker til en annen ekstern nettside.

7. Fortsett å lag nytt innhold, samtidig som eldre blir oppdatert

Enkelt og greit, noter ned i SEO-strategien din at du stadig må oppdatere innholdet og publisere nytt. Dersom noe ikke stemmer lenger, eller er utradert, gå tilbake til tidligere innhold som er publisert, og gi det en liten overhaling. Dersom tidligere innhold fortsatt er relevant, så kan man gå tilbake og oppdatere årstall og fylle på med moderne referanser og linker.

Husk også å publisere nytt innhold, gjerne med en fast intervall, så altså hver uke, måned eller lignende.

Et stort ikon av en skrivemaskin, skriv nytt SEO-innhold med faste intervaller

8. Lokal søkemotoroptimalisering

illustrasjon av lokal seo, lokal seo bli sett der du er

Denne SEO-strategien har foreløpig handlet mest om riksdekkende SEO, altså innhold som en ønsker å rangere for på et bredere nivå.

Det finnes også en annen type SEO, nemlig lokal SEO. Her brukes det geografiske plasseringer for å fremvise mer relevant informasjon til personer der de er. Mye av dette handler om å registrere seg, være aktiv og få brukeranmeldelser på Google min bedrift. Les mer om lokal SEO på vår helt egne lokal SEO-artikkel.

9. Oppsummering av SEO-strategi, trinn for trinn.

Dersom du ikke har tiden, viljen eller lyst til å lese alt, eller kanskje simpelthen ønsker en oppsummering. Så vil denne oppsummeringen gi en rask trinn for trinn gjennomgang av gjennomføringen til SEO-strategien som ble presentert i dette innlegget. Vi vil anbefale deg å lese stegene grundigere på seksjonen dersom noe er uklart.

Husk også å publisere nytt innhold, gjerne med en fast intervall, så altså hver uke, måned eller lignende.

En mann som står på toppen av flere steg med et flagg og feirer, trinnvis SEO-strategi
1.

Finn din målgruppe.

Hvem selger du mest til? Hvilket kjønn, inntektsgruppe, geografisk beliggenhet osv. Et godt tips er å bruke Google analytics for å få en grundigere innsikt.

Finn din målgruppe, bullseye illustrasjon
2.

Finn dine søkeord.

Bruk ubersuggest eller Semrush til å finne relevante søkeord som gjenspeiler det man ønsker å selge, tilby eller drive med.

nøkkelord illustrasjon med forstørelsesglass og en W, finn dine nøkkelord, nøkkelord SEO-strategi
3.

Finn ut om du allerede rangerer for noe.

Skriv inn din egen nettadresse på ubersuggest eller semrush for å finne ut hvorvidt du allerede rangerer for søkeord. Det er lettere å forbedre en rangering, enn å skape en helt ny en.

Podium med første andre og tredje plass, finn ut om du rangerer for noe i Google serp
4.

Teknisk SEO.

Bruk html elementene h-tags, meta, title og alt riktig, samt påse at nettsiden er lettvektig, brukervennelig og at lenkestrukturen er lettleselig og logisk.

Teknisk SEO illustrasjon med tandhjul og dataskjerm
5.

Velg ut søkeordene du vil satse på.

Søkeordene bør være spesifikke, ha trafikk, og dens søkere bør agere ut ifra sine søk.

Finger som velger, velg ut søkeordene du vil satse på for din SEO-strategi
6.

Lag innhold og skaff linker.

Skriv artikler og lag videoer som omhandler temaet og inkluderer søkeordene. Husk også å skaffe linker som peker til din nettside. Dersom dette og de andre trinnene gjøres rett, vil din domene- og sideautoritet øke samtidig som rangeringer forbedres.

Skrivemaskin-ikon, lag SEO-optimalisert innhold og lenkebygg
7.

Oppdater gammelt innhold, og lag nytt.

Illustrasjon av et nytt dokument, skriv SEO-optimalisert innhold og oppdater gammelt innhold
8.

Lokal SEO.

Registrer deg på Google min bedrift, fyll grundig inn informasjon og hold profilen oppdatert. Sørg for at kundene er fornøyde og få anmeldelser.

pinpoint på et kart, lokal SEO, ikon av lokal SEO
9.

9. Repeter, repeter og repeter for bedre SEO resultater!

Repetisjonsikon, repeter, repeter og repeter SEO-strategien for bedre resultater

Klar for økt lønnsomhet? 🚀

Din avkastning er vår målsetning