Få bedre SEO-resultater med et SEO-byrå.

Er dere nysgjerrige på hvorfor det kan lønne seg å leie inn et SEO-byrå for å få hjelp til SEO? Da kan det være lurt å vite litt mer om SEO. Les mer om SEO her, og lær om hvorfor det kan være en svært gunstig satsning.

Illustrasjon av SEO, Marketin SEO-byrå, seo-resultater med SEO-byrå

Etter å ha lest denne artikkelen, vil du kunne fatte bedre beslutninger knyttet til SEO og ens nettside sin synlighet. Du vil også lære hvorfor det kan være gunstig å velge et SEO-byrå.

Vi skal i dette innlegget, fortelle litt om hvorfor det lønner seg å hyre inn profesjonelle SEO-eksperter. Dersom man bruker eksperter som kjenner sitt yrke, så vil man kunne satse på det komparative fortrinns-prinsippet. Dette prinsippet viser til at dersom enhver satser på det man er best på, og heller leier inn hjelp til å løse det man ikke er like dreven på, så vil dette sørge for maksimal effektivitet for alle parter.

Ty til SEO-eksperter

Det er rundt 200 faktorer som Google ser etter for bra SEO. Om du tar på deg jobben selv, er det lett å overse essensielle faktorer som er grunnleggende for å sikre ens nettside en god synlighet.

For å sikre seg de best mulig resultatene for sin nettside, samt ha et godt utgangspunkt for å rangere godt på SEO hos Google, så bør en hyre inn SEO-eksperter til å utføre jobben.

SEO-Spesialister vet nøyaktig hva som må til for å øke ens nettside sin synlighet. Mens vi, SEO-ekspertene tar oss av din nettside sin digitale synlighet, så kan du og din bedrift utføre deres virke. For en svært konkurransedyktig pris, så vil vi kunne sikre dere mer og langsiktig trafikk inn til deres nettside fra Google.

Vi tar oss av synligheten og å sikre dere en innkommende trafikk av besøkende, mens deres fokuserer på hvordan dere kan omgjøre trafikken til betalende kunder. Dersom dere ønsker veiledning på hvordan en best mulig kan konvertere besøkende til betalende kunder, så kan vi så klart tilby dere vår kompetanse også på det feltet.

Slik sikrer vi dere gode SEO-resultater og et godt samarbeidsklima

Illustrasjon av analyse arbeid med grafer og to personer som jobber, seo-analyse, vi utfører seo-analyser for å oppnå seo-resultater
Vi går metodisk til verk når vi skal hjelpe våre partnere til å oppnå gode SEO-resultater. Å utføre strategiske SEO-analyser og lage detaljrike planer er en viktig del av vårt arbeid.

Analyse av din bedrift, nettside og hvordan dere ligger an digitalt.

Å gjennomføre en analyse av deres nettside og bedrift, er viktig for å få innsyn i data og nåværende situasjon. Når vi har fått dette nødvendige innsynet, så kan vi implementere gode strategier og grep. Disse strategiene og grepene vil kunne gi dere gode SEO-resultater.

Dersom dere velger vårt SEO-byrå til å utføre jobben, så vil deres bedrift få en grundig skreddersydd analyse av hvordan deres bedrift og nettside gjør det på nett. Dette vil hjelpe til med å finne ut hvor dere befinner dere i markedet og hvem som utgjør deres største konkurranse. Vi vil også gjøre det vi kan for å slå konkurrentene deres i søkeresultatene til Google.

Utarbeiding av plan og SEO-strategi

Dersom dere hyrer inn vårt  SEO-byrå, så vil vi kunne kartlegge deres nåværende situasjon, og utarbeide grundige planer og strategier som vil sørge for å sette deres bedrift på kartet (og søkeresultatene).

Ps! Dersom dere ønsker å komme på Google kartet i deres nærområde når noen ser etter varer og tjenester som dere fører, så kan vi så klart hjelpe til med dette! Les mer i vår artikkel om Lokal SEO

Som et ledende SEO-byrå, så skyr vi ikke frister og ansvar. Tvert imot! Vi synes at frister og ansvar er noe som kan føre til bedre resultater. Med forpliktelser så vil vi kunne jobbe målrettet for å gi dere resultatene dere trenger, når dere trenger de. Derfor setter vi gjerne ambisiøse og realistiske mål for hva vi sammen skal nå.

Men gode planer, strategier og frister dere kan forholde dere til, så vil dere og vårt SEO-byrå sammen kunne jobbe fremover for å sikre dere den digitale synligheten dere fortjener.

Tenk langsiktig, med en riktig strategi.

Som med de fleste andre markedsføringssatsinger, så har det også slik med SEO at det sjeldent vil gi umiddelbare resultater. SEO gir gradvise, men ofte eksponensielle resultater. Det vil si at dersom vi har et dårlig utgangspunkt å starte fra, så må vi først bygge opp et solid fundament. Men etterhvert som fundamentet styrker seg, så vil Google anerkjenne den nyvunnede autoriteten og troverdigheten som deres nettside har bygget seg opp på nett. Det er først da en vil kunne se de store SEO-resultatene.

Å hyre inn et SEO-byrå er en investering. Som kunde vil dere oppnå resultater som vil vedvare gjennom tid, og gi dere avkastning på deres initielle investering.

En god og målrettet SEO-kampanje, gjennomført av et målrettet SEO-byrå, som Marketin AS, vil kunne gi dere resultater og trafikk også etter at samarbeidet er ferdigstilt. Dette forekommer som et resultat av hard arbeid fra vår side for å bygge opp deres nettautoritet og -troverdighet. Når autoritets- og troverdighetesscoren er høyere, så vil Google være mer tilbøyelig for å gi deres nettsider gode plasseringer. Plasseringer for bestemte nettsider vil ofte vedvare over lang tid, gjerne flere måneder og år.

Velg et transparent og troverdig SEO-byrå

De aller fleste som ønsker et samarbeid med et SEO-byrå, verdsetter et transparent, forutsigbart og trygt samarbeid. Vi gjør alt vi kan for å inkludere våre samarbeidspartnere gjennom alle stegene i prosessen, fra avtaleinngåelse til resultater.

Vi tilbyr våre partnere langsiktige resultater, og ikke bare midlertidige resultater. Noen uærlige SEO-byråer vil iverksette midlertidige tiltak for å forbedre resultatene kortsiktig, som forsvinner når samarbeidet er ferdigstilt. Marketin SEO-byrå derimot, jobber for å gi sine kunder langsiktige resultater.

For å sikre våre kunder et transparent, forutsigbart og trygt samarbeid, så vil vi oppgi løpende nøkkeltall og oppdateringer som viser til hvor vi ligger an i prosessen, og hva vi har oppnådd så langt. Dette forekommer vanligvis på en månedlig basis.

For å kunne kalle oss en troverdig samarbeidspartner, så tar vi så klart ikke lett på etiske problemstillinger. Noen SEO-byråer bruker skitne triks som blir sett ned på i bransjen og av Google. Denne måten å drive SEO på kalles “black hat SEO”. Motparten til “black hat SEO” kalles “white hat SEO”, vi befinner oss såklart i den sistnevnte kategorien.

Å bedrive “black hat SEO” blir ansett som uetisk. Denne typen SEO handler om å anvende ethvert smutthull i Google sine algoritmer for å oppnå midlertidige resultater. Slike hull blir fortløpende tettet av Google. Dersom nettsider blir avslørt av Google i å anvende en slik praksis, så kan de bli svartelistet. Dersom Google svartelister din nettside, så vil den bli ekskludert fra Google sin søkeresultater. Les mer om “Black Hat SEO” og hvordan det kan virke mot sin hensikt her. (Engelsk artikkel)

Hvorfor ikke bare gjøre det selv?

Noen vil nok stille seg spørsmålet, hvorfor kan jeg ikke bare gjøre det selv? Dette er et helt logisk spørsmål å stille seg selv, og et spørsmål som bør bli stilt. Svaret er at for noen så kan det så klart være gunstig, men det er i så fall kun gjeldende for selskaper som allerede besitter SEO-kunnskap. Noen kan så klart bygge seg et hus selv, og noen trenger håndverkere, dette gjør seg gjeldende også for SEO.

Som vi tidligere var inne på i denne artikkelen, så er det omtrent 200 faktorer som sammen utgjør hvorvidt en vil oppnå gode SEO-resultater. Disse faktorene er vektet forskjellige, men til tross for det, så er vanskelig å vite akkurat hva man skal gjøre, hvordan man skal gjøre, og hva man skal satse sterkest på. Det er her vi kommer inn i bildet. Vi vil kunne se hvilke faktorer vi bør satse på for å sikre dere som vår partner mest avkastning for deres ønskede budsjett.

Videre så er det viktig at SEO-satsingen er skreddersydd for akkurat deres bedrift. Ved hjelp av strategiske analyser basert på historikk, bransje og særegne forhold, så vil vi kunne skreddersy en satsning som vil gi akkurat dere den beste avkastningen etter deres ønskede budsjett.

Dersom dere likevel skulle ønske å prøve på egenhånd, så har vi en god SEO-strategi guide. I denne guiden kan dere følge 8 trinn for å imøtekomme noen av kriteriene og faktorene som Google ser etter. Sjekk ut SEO-strategi guiden vår her.

Dersom dere ønsker SEO-eksperter til å gi dere de beste resultatene etter ønsket budsjett, så gleder vi oss til å høre fra dere. Vi er sikre på at vi sammen kan oppnå de SEO-resultatene dere ønsker og trenger. Mvh oss i Marketin AS.

Legg til en kommentar og fortell oss hva du tenker!

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin

Ta kontakt før konkurrenten din ;)

Marketin er SEO-byrået som gjør søkemotoroptimalisering enkelt og smertefritt! Et samarbeid med oss vil bli det enkleste og beste samarbeidet du har hatt, vi tar deres avkastning og tid på alvor!

Klar for økt lønnsomhet? 🚀

Din avkastning er vår målsetning