Interessert i en prat?

Vi er på utkikk etter både små og store prosjekter, og vi er alltid tilgjengelige for en uforpliktende prat.

Tilbake

Om partneren

Triton er et internasjonalt og innovativt firma, som utvikler unike miljøskånsomme oppfinnelser for å løse store problemer innenfor infrastruktur og konstruksjon.

Dette unike og banebrytende firmaet har blant annet utviklet tilsetningsstoff for å tillate bruken av ørkensand i betongmiksen, en ny plastgjenvinningsmetode, et elektrisk drevet instrument for å påvirke jord og vanninntrengning, samt mye mer.

Lokasjon(er): Norge, Kina, Storbritannia, internasjonalt
Bransje: Infrastruktur- og konstruksjonsløsningutvikling

Tjenestene vi utførte for Triton


Vi ble engasjert av Triton for å designe og realisere en nettsideløsning for to av deres nettsider; tritonnorway.com og tritonci.com. I tillegg til å lage to nettsideløsninger, rettskrive tekst, og drive med grafisk design knyttet til nettside og media. Vi har vi også levert diverse andre tjenester og løsninger på en adhoc-basis.


Innenfor innholdsproduksjon, har vi både gjennomført tekstproduksjon og rettskriving av engelsk tekst, samt bidratt med innholdsstrategi. Tekstene til Triton retter seg primært mot potensielle investorer og pressen. Målgruppen for tekstene krever en høy profesjonalisme, da tapspotensiale er svært høyt. Derfor er alle tekstene blitt gjennomlest og korrigert svært nøyaktig, for å sørge for at språket er profesjonelt, korrekt og bidrar til å produsere ønskede resultater.

Innholdsproduksjon

Innenfor innholdsproduksjon, har vi både gjennomført tekstproduksjon og rettskriving av engelsk tekst, samt bidratt med innholdsstrategi. Tekstene til Triton retter seg primært mot potensielle investorer og pressen. Målgruppen for tekstene krever en høy profesjonalisme, da tapspotensiale er svært høyt. Derfor er alle tekstene blitt gjennomlest og korrigert svært nøyaktig, for å sørge for at språket er profesjonelt, korrekt og bidrar til å produsere ønskede resultater.

Grafisk design

Mye av arbeidet vi har gjennomført for Triton er knyttet til grafisk design. I tillegg til webdesign, som vi skriver mer om nedenfor i egen kategori, har vi levert media til nettside, omgjøring av logo til SVG og produksjon av presentasjons- og markedsføringsmateriell til investor- og møtevirksomhet.

Innenfor produksjon av presentasjons- og markedsføringsmateriell, har vi blant annet satt sammen produktpresentasjonshefter, plakater og digitalt presentasjonsmateriell.

Webdesign

Brorparten av arbeidet som vi har utført for Triton er knyttet til webdesign. Vi har planlagt, designet og deretter realisert 2 forskjellige nettsider til to av Triton sine avdelinger.

Fremgangsmåte og samarbeid

Daglig leder av Marketin — Henrik Park, hadde tett kontakt med lederskikkelsene i Triton. Det befant seg faste møter med lederne og den kommunikasjonsansvarlige hos det storbritanske teamet, på nærmest en dagsbasis. Ved å ha hatt en tett, direkte og hyppig kommunikasjon, har vi sikret oss en bedre forståelse for ønskene og behovene til Triton.

Dette har bidratt til at nettsiden er enda bedre utformet, med tanke på å imøtekomme Triton sin ønskede visuelle profil, kommunikasjonsstil og budskap.

Samarbeidet foregikk på en prosjektbasis, med innslag av diverse annet arbeid innenfor tekst og grafisk design, men innimellom rettet mot profilering og representasjon.

Resultatene vi leverte

Triton har mottatt representative nettsider som muliggjør informasjonsdeling om firmaet, deres misjon og til de forskjellige løsningene som tilbys. Triton er fornøyd med arbeidet vi har levert, og det har fungert godt til tiltenkt bruk. Triton er i stadig vekst og ekspanderer med nye og unike løsninger. Vi gleder oss til å bidra med grafisk design, innholdsproduksjon og webdesign også til fremtidige prosjekter som Triton og folkene bak planlegger.

KUNDE

Triton Norway

TIDSPUNKT

2020