Marketin tilbyr SEO for nettbutikker og ehandelaktører.

SEO er en avgjørende faktor for hvorvidt en nettbutikk blir en suksess og får tusenvis av besøkende, eller blir en flopp. SEO som kommer fra engelske Search Engine Optimisation, kalles på norsk søkemotoroptimalisering og viser til optimalisering av en nettside (her nettbutikk) for å bli synlig på søkeresultatene til søkemotorer som Google.

Illustrasjon av ehandel med en animert mann som trykker på knapper i en digital nettbutikk

SEO viser med andre ord til tiltak og grep som gjøres på nettsiden for at den skal bli optimal i øynene til søkemotorene. Det er mange kriterier som skal oppfylles før en nettbutikk kan kalles søkemotoroptimalisert. Disse kriteriene deles inn i kategorier som teknisk SEO, on-page SEO og off-page SEO.

Vi i SEO-byrået Marketin kan hjelpe deg og din nettbutikk til å gjøre det bra innenfor alle disse underkategoriene av SEO. Sammen kan vi gi deg de resultatene du ønsker. I resten av dette innlegget kan du se noe av det vi gjør når vi utfører SEO for nettbutikker og ehandel.

Vi planlegger og lager grundige analyser

Når man skal utføre SEO for en nettbutikk og andre nettsider forøvrig, er det ekstremt viktig å finne ut dagens situasjon. Videre bør man kartlegge hvilke problemstillingene til sin nettbutikk når det kommer til SEO. Det er først når man er fullt klar over ens svake sider, utfordringer og dagens situasjon at man kan finne de rette søkemotoroptimaliseringstiltakene.

For å være så effektive og organiserte som overhode mulig når vi leverer SEO for nettbutikker og ehandel passer vi på å utføre planleggingsfasen nøye og grundig. Vi utfører blant annet først en SEO-analyse der vi kartlegger hvordan nettbutikken ligger an per i dag. En slik analyse vil kartlegge blant annet hvilke søkeord man rangerer på per i dag, og hvilke relevant søkeord man ikke helt har klart å nå.

I tillegg til en søkeordanalyse, vil en SEO-analyse avdekke hvordan man ligger an på SEO relativt til sine konkurrenter. Vi vil så klart inkludere deg i prosessen med å plukke ut relevante konkurrenter, slik at nettbutikken din ikke sammenlignes med en aktør som for eksempel Amazon, som så klart ikke er en relevant konkurrent å sammenligne seg med.

I tillegg til SEO-analyser, lager vi også SEO-strategier. Her utformer vi en fremgangsmåte for hvilke tiltak vi ser for oss vil gi størst effekt. Strategien vil ta for seg anbefalte tiltak og når disse tiltakene skal implementeres for å gi nettsiden de beste SEO-resultatene.

Få ny og kraftig nettbutikk av oss, eller hjelp til å optimalisere eksisterende

SEO-resultater avhenger av mange forskjellige faktorer, og disse faktorene er som regel knyttet til nettbutikken/nettsiden sin. Med andre ord har nettbutikken sin kildekode og utforming mye å si for nettbutikken sine SEO-resultater.

For å gi deg de aller beste forutsetningene for å gjøre det bra i Google sine søkeresultater, tar vi en grundig titt på din nettbutikk. Vi vil gå grundig til verks, og undersøke blant annet dens hastighet, responsivitet, utforming etter mønsterpraksis og SEO. Dersom nettbutikken ikke gjør det så bra som den burde, vil vi gjøre en kostnadsanalyse for å finne ut hvorvidt det vil spare deg ressurser å gjøre endringer på den eksisterende nettsiden, eller om det er mer kostnadseffektivt å begynne fra blanke ark med en helt fersk nettbutikk.

Vi leverer nettbutikker som bygger på den svært brukervennlige, kraftige, lettvektige og populære publiseringsverktøyet WordPress sammen med utvidelsen Woocommerce. Når du får en nettbutikk levert fra oss, kan du være sikker på at nettbutikken har de beste forutsetningene for å gjøre det bra i søkemotorene sine søkeresultater.

Vi hjelper til med oppsett og struktur

En nettbutikk har som regel svært mange undersider og produktvarianter. Vi bistår med å sette opp dette på en god og intuitivt forståelig måte slik at man slipper å ha 40 undersider for en enkel t-skjorte med 4 størrelser og 10 fargekombinasjoner. Videre hjelper vi til med å lage en god lenkestruktur slik at nettadressen blir lett å lese.

Med en god lenkestruktur og en logisk kategoriinndeling er man godt på vei for å få en nettbutikk med god SEO. Vi bidrar også med å lage gode metabeskrivelser, sidekart og sette opp relevante SEO-verktøy.

Illustrasjon av ehandel med en animert mann som trykker på knapper i en digital nettbutikk

Vi lager kategoritekster og innhold

For at din nettbutikk skal ha god SEO, er det viktig å ha rikelig med innhold på nettbutikken. Det holder ikke med simpelthen et bilde og en linje med informasjon om produktet. For at Google skal forstå hva produktet er på en god måte, bør det fylles på med rikelig informasjon og detaljert produktbeskrivelse. Dette er også viktig for forbrukere slik at de kan fatte en mer informert avgjørelse knyttet til produktvalg og kjøp på nettbutikken.

Vi bistår med å skrive gode tekster til både produkter, innlegg og kategorier. 

Ta kontakt med oss for SEO til din nettbutikk

Vi i SEO-byrået Marketin har allerede hjulpet en rekke nettsider og nettbutikker til å få gode SEO-resultater. Gjennom målrettet SEO-arbeid har vi sørget for at blant annet garnnettbutikken https://tittinngarn.no har mangedoblet sin omsetning i takt med trafikk fra søkeresultatene. Det er en klar korrelasjon mellom omsetning og antall besøkende til nettbutikken. Det er nettopp derfor SEO er særlig viktig for nettbutikker, fordi man bygger opp synlighet til nettbutikken sin som vedvarer i mange år frem i tid, noe som vil sikre en jevn kundestrøm.

Ta kontakt med oss på post@marketin.no for mer informasjon om hva vi kan gjøre for nettopp deg og din nettbutikk.

Legg til en kommentar og fortell oss hva du tenker!

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin

Ta kontakt før konkurrenten din ;)

Klar for økt lønnsomhet? 🚀

Din avkastning er vår målsetning