Hva er SEO?

SEO eller Søkemotoroptimalisering er et fagområde innenfor digital markedsføring der man ved hjelp av diverse teknikker forsøker å forbedre ens synlighet i søkemotorer, som Google. Interessen for, og bruken av SEO har vokst markant de siste årene og er ifølge Forbes utviklet seg til å bli en industri som omsetter for 80 milliarder dollar, bare i USA.


Etter hvert som digitale kanaler er blitt viktigere for bedrifter, så har bedrifters satsing på SEO økt i takt med digital penetrasjon. Også i Norge er SEO blitt en stor og viktig industri, med mange aktører i markedet.

Søkesymbol, søk på Google, SEO, SEO-byrå1 søk gjøres av Nordmenn på Google hver dag. Får du din del av kaken?

Omtrent 50 millioner søk gjøres daglig av Nordmenn på Google. Mange av disse søkene er ganske arbitrære og kan handle om alt fra skolerelaterte søk, til tips og triks. Men, en stor del av disse søkene er etter produkter, tjenester og spesifikke industrier. Det er innenfor disse gruppene bedrifter prøver å øke sin synlighet. Dersom akkurat din bedrift kommer på førsteplass på et søkeord i Google, så er sjansen høyere for at kunden ender opp på din nettside.

Mange tror at akkurat sin nisje er for marginal eller uviktig til at en SEO-satsing kan øke innkommende trafikk til sin side. Det stemmer ikke. Omtrent alle bransjen kan tjene mye på en storslått SEO-satsing.

SEO er ikke bare for store bransjer og nisjer. Hver måned søker:

Snekker symbol, 390 søker etter snekker hver måned, snekker SEO

390 etter Snekker Oslo

Sokke-symbol, SEO, SEO-byrå

110 etter Antiskli sokker barn

Potetskreller-symbol, 720 søker etter potetskreller hver måned, SEO, SEO-byrå

720 etter Potetskreller

fotmassasje-symbol

390 etter Fotmassasje maskin

Hvorfor er SEO viktig?

SEO er blitt en svært viktig markedsstrategi av den enkle grunn at nordmenn befinner seg på nett som aldri før. I følge statisk sentralbyrå så er 90% av nordmenn mellom 16 og 79 år på nett, hver dag. Når man skal markedsføre seg, så er det tross alt viktig å nå publikum der de faktisk tilbringer tid. Og ettersom at mange kjøp og avgjørelser gjøres over nett, og det er her mye kjøpsrelatert informasjon hentes, så er det viktig for bedrifter å sørge for at nettopp sin bedrift er synlig.

Hvert kjøpsrelaterte søk på Google kan sidestilles med en person som titter inn et butikkvindu, eller blar i en brosjyre. Med SEO kan du og din bedrift bli sett i en moderne tidsalder.

Dersom man ikke satser på SEO, så vil ens konkurrenter utvilsomt gjøre det. Og da vil de få trafikken og kundene som man i utgangspunktet kunne fått selv. Dette er en stor forklarelse bak hvorfor SEO er blitt så viktig.

Illustrasjon av internett i form av en planet med digitale symboler, 90% av nordmenn på nett, markedsfør deg på nett, SEO, SEO-byrå

90% av nordmenn bruker internett hver dag. Det gjør internett til kanskje den aller viktigste mediekanalen å markedsføre seg i. Dette kan SEO hjelpe til med!

SEO er kostnads-effektivt

En annen grunn til at SEO er blitt svært populært, og kan ansees som et viktig markedsføringsverktøy er hvor kostnadseffektivt det er. Der man tidligere måtte bruke svært mye penger på å markedsføre seg i svært brede kanaler, kan man nå satse svært spesifikt i svært markedsrelevante kanaler.

Istedenfor å forsøke å nå alle som leser et blad, eller ser på en TV-serie, i håp om at de skal kjøpe eksempelvis en fotmassasje-maskin, så kan man nå heller bruke de midlene på å treffe personer som aktivt søker etter “fotmassasje-maskiner” på Google. Når man kan treffe mer presist, så vil man oppnå høyere konverteringsrater. Det vil si at flere av personene som blir eksponert for markedsføringen, faktisk ender opp som betalende kunder.

statistikk over økt trafikk til nettside grunnet SEO

Her kan du se resultatene vi skapte for vår kunde s8r.no. I løp av et år mangedoblet trafikken seg, og for avtalen på 6000 per måned får de trafikk som ellers hadde kostet 26000 med Google ads.

Hvordan kan du tjene på SEO?

Uansett hvilken bedrift, marked og nisje, så kan du være sikker på at SEO kan være en svært kostnadseffektiv markedsføringsstrategi. Gjennom en satsning på SEO over et par måneder, så vil man som regel oppnå gode resultater som ofte forblir i flere måneder og år. Dette vil kunne gi passiv inntekt gjennom en fast strøm av besøkende til sin side per måned.

Gjennom resultater som vi tidligere har oppnådd for våre partnere, så har vi fått erfare at SEO som regel er en svært kostnadseffektiv og lønnsom satsning for de aller fleste bedrifter. Ved å foreta en såkalt organisk SEO-satsning, altså forbedre ens plassering i Google uten å bruke penger på betalte plasseringer, så vil man oppnå en langvarig synlighet uten å måtte betale per besøkende.

et resultat på Google, SEO, SERP

Etter en suksessful SEO-satsing, så beholder man som oftest plasseringen i lang tid fremover. Da vil investeringen gi passiv avkastning opptil flere år etterpå, i form av besøkende. Dette står i sterk kontrast til betalt plassering, hvor man må betale for hver enkelt besøkende.

Ved en organisk SEO satsing så forbedrer et SEO-byrå ens nettside ved å lage innhold, rendyrke nettadressens rykte, bygge opp eksterne lenker og optimalisere for mobil, hastighet og generell synlighet. Når disse endringene er foretatt, så vil de være gjeldende i lang tid fremover, noe som gjør organisk SEO til langsiktig investering, ikke kun en kortsiktig markedsføringssatsing.

Undergrupper av SEO

SEO er en svært bredt og inngånde markedsføringsteknikk. Det er nettopp av den grunn vi har SEO-spesialister, som oss selv, som har oppnådd dybdekompetanse i SEO. SEO deles som regel inn i 3 grupper. Disse gruppene heter teknisk SEO, On-page SEO og Off-page SEO.

Teknisk SEO

Teknisk SEO handler om å optimalisere en nettside for Google sine web-crawlers. En web-crawler er “robotene” til Google som kråler nettet for nytt innhold som de kan indeksere (inkludere i sin oversikt). Ved å gjøre nettsiden svært oversiktlig, raskt og lagd for å følge anbefalte utforminger og teknikker, så vil web-crawlerne til Google klare å indeksere siden optimalt. Dette kan igjen føre til en mer komplett indeksering.

Google liker gode nettsider som følger anbefalt utforming og teknikker. Derfor er teknisk SEO viktig. Når en side blir teknisk-søkemotoroptimalisert så sjekkes kildekoden og hvorvidt alle de tekniske nettside-verktøyene brukes optimalt.

Forskjellige grener av SEO illustruert

On-page & Off-page SEO

On-page SEO viser til at søkemotoroptimaliseringen foregår på nettsiden, i motsetning til for eksempel på eksterne sider. Ved on-page SEO så forbedres innhold, lesbarhet, linkstruktur, sidehierarki, tittel med mer.

Off-page SEO handler om grep som taes på tredjepart-sider for å forbedre ens egen nettside sin søkemotoroptimalisering. Altså at grep foretas på side 2,3 og 4, for at side nummer 1 skal forbedres. Slike tiltak kan være å bygge linker til sin egen side, eller bruke verktøy på eksterne sider som Google search console, Semrush med mer.

Velg et SEO byrå som får deg opp og frem!

Dersom du ønsker at din bedrift skal skille seg ut, og bli suksessfull på nett, så er SEO et viktig verktøy for å oppnå det. Som et ledende SEO-byrå i Norge, med mange suksesshistorier å vise til, så mener vi at vi er de rette til å søkemotoroptimalisere din bedrift og nettside.

Ta kontakt med oss for SEO

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende samtale for å finne ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.

Bilde av Henrik og Niklas, eierene av Marketin SEO-byrå

Klar for økt lønnsomhet? 🚀

Din avkastning er vår målsetning