Hva er Google-optimalisering? Og hvordan optimaliserer man for Google?

Å være på førstesiden av Google kan avgjøre forskjellen på 100 ukentlige henvendelser og en i måneden. Dette viser til viktigheten å være synlig på Google når det kommer til markedsføring i den digitale tidsalder.

En rød vegg meg Google i hvite bokstaver som står skrevet langs hele veggen, optimalisere for Google

Det er i all hovedsak 3 måter å komme på førstesiden av Google, enten gjennom lokal SEO/Google min bedrift, annonserte søkeord eller organisk SEO. Det er den siste vi skal se på i dag, nemlig organisk SEO.

Organisk SEO, Google-optimalisering

Organisk SEO/Google-optimalisering er en av de viktigste markedsføringssatsningene en bedrift kan foreta seg. Der annonserte søkeord, altså PPC/å betale per klikk, blir dyrt i lengden og har hatt en voldsom inflasjon de siste årene, er organisk SEO en langsiktig og svært kostnadseffektiv satsning.

Når en nettside først har bygd opp sin organiske SEO, vil de oppleve å få resultater som vedvarer flere år frem i tid. Med andre ord vil en bedrift kunne oppleve å få en passiv avkastning på sin organiske SEO-satsning som vedvarer over lang tid, også etter at samarbeidet med SEO-byrået/spesialisten er utgått.

Dersom det ikke er klart for leseren, så står SEO for Search Engine Optimisation, altså søkemotoroptimalisering på norsk, og er en annen måte å si Google-optimalisering på. SEO handler om å utføre tiltak på en nettside, slik at siden får de best mulig forutsetningene for å gjøre det bra i Google sine søkeresultater.

Daglig gjennomføres det mer enn 50 millioner Google-søk i Norge. Svært mange av disse søkene er etter produkter, bransjer, tjenester og annen kommersiell aktivitet. Dersom man dukker høyt opp på Google og har en attraktiv nettside, ligger man svært godt an til å kapre en god del nye kunder.

Hvordan optimalisere for Google

Det er en rekke tiltak man kan innføre for å optimalisere for Google. Noen av tiltakene er ganske avanserte og krever i tillegg til å ha SEO- og programmeringskunnskaper, også de riktige analytiske verktøyene,

De tiltakene som kan være vanskelig å implementere på egenhånd faller gjerne under “teknisk SEO”-kategorien. Denne kategorien viser til Google-optimalisering som bunner i en nettside sin arkitektur og kildekode.

I tillegg til “teknisk SEO” har vi også on-page og off-page SEO, altså SEO som finner sted på og utenfor ens egen nettside.

Innenfor on-page SEO finnes det mange tiltak man kan implementere på egenhånd. Ved å besøke et gratis verktøy som for eksempel https://neilpatel.com/ubersuggest/, kan man finne ut hvor mange som søker etter et bestemt søkeord. Deretter kan man produsere innhold på nettsiden sin, som for eksempel artikler. En slik artikkel bør helst inneholde 750-1000 ord, og søkeordet man ønsker å Google-optimalisere bør nevnes i hvertfall 15 ganger gjennom artikkelen.

Det er så klart også viktig å skrive godt, ha kvalitetsinnhold, gode bilder og ikke minst ha lenker som peker på gode og troverdige kilder/nettsider.

Innenfor off-page SEO, kan man også på egenhånd utføre en del arbeid som kan bidra til å forbedre ens Google-optimalisere. Et viktig kriterie for å gjøre det bra i Google sine søkeresultater er å ha en rekke gode kvalitetslenker som peker til sin nettside.

For å skaffe seg slike lenker, kan man lage godt innhold og ta kontakt med potensielle partnere og bransjer med synergieffekt til seg selv, og skaffe seg en lenke fra deres nettside til sin egen. Et svært godt eksempel på hvordan dette kan gjøres, er at dersom man selv er en snekker, kan man lenke til en rørlegger og vice versa.

Google-optimalisering lokal SEO

I tillegg til organisk SEO, som handler om å bli sett innenfor et større område for bestemte søkeord, har vi også lokal SEO. Lokal SEO er en form for Google-optimalisering som handler om å bli sett der man er.

En trekant som peker nedover for å representere beliggenhet på et kart, lokal seo, bli sett der du er

Lokal SEO kan for mange bedrifter være et godt verktøy. Ettersom de fleste opererer innenfor et begrenset område, er det viktigste å være synlig innenfor nettopp dette område. Med lokal SEO kan man få til dette.

Dersom man for eksempel driver et bilverksted i Fredrikstad, og noen som fysiskt befinner seg i Fredrikstad søker etter “bilverksted”, vil det dukke opp en boks på Google med en liten liste over de nærmeste bilverkstedene og hvor de befinner seg på kartet.

Lær mer om lokal Google-optimalisering på denne artikkelen. Her lærer du også hvordan man gjør lokal SEO helt selv og helt gratis.

Hvorfor er det viktig å optimalisere for Google?

Det er viktig å optimalisere for Google fordi fremtiden er digital. En stadig større del av den økonomiske aktiviteten finner sted på nett. Denne trenden ser heller ikke ut til å avta med det første. Videre, er SEO en mye mer kostnadseffektiv form for markedsføring sammenlignet med andre digitale og mer tradisjonelle former for markedsføring.

Med en SEO-satsning kan du selv som en mindre bedrift, ta opp konkurransen med, og konkurrere på samme vilkår med de større og mer ressurssterke bedriftene.

Skaff deg opptil flere tusen flere besøkende hver måned ved å optimalisere for Google.

Ønsker du å optimalisere for Google?

Vektor-grafikk som illustrerer SEO med et søkefelt

Dersom du ønsker å gjøre det bra på nett, og få tusenvis av nye besøkende til din nettside, kan vi i Marketin SEO-byrå hjelpe deg med Google-optimaliseringen.

Vi har levert solid avkastning til alle våre tidligere og eksisterende partnere/kunder. Med oss som din SEO-ansvarlige, kan du være sikker på at du og din nettside får de beste forutsetningene for å gjøre det bra i Google sine søkeresultater.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hva vi kan gjøre for akkurat deg og din bedrift. Se gjerne hva vi har fått til for andre også på vår referanseside.

Legg til en kommentar og fortell oss hva du tenker!

Share on facebook
Del på Facebook
Share on linkedin
Del på Linkedin

Ta kontakt før konkurrenten din ;)

Klar for økt lønnsomhet? 🚀

Din avkastning er vår målsetning